Kurssi sai kokonaisuudessaan hyvän palautteen. Numeerisen palautteen keskiarvot olivat: yleisarvosana 4,0, opetuksen toteutuksen tuki oppimiselle 4,3, tyytyväisyys omaan opiskelupanokseen 3,7, työmäärä 2,8 (3 = juuri sopiva) ja kurssilla opittujen asioiden hyödyllisyys vastaisuudessa 4,2. Rakentavaa sanallista palautetta tuli mukavasti ja siitä on apua kurssin kehittämisessä.

Kurssin tarkoituksena oli antaa hyvät pohjatiedot klassisesta termodynamiikasta perusteista lähtien. Vaikka osa teistä kokikin, että alkuviikot olivat jo entuudestaan tuttua ja hyvin hallussa olevaa asiaa, näin ei kuitenkaan läheskään kaikkien kurssilaisten tapauksessa ollut. Aivan perusteista aloittamisen myötä kaikki saatiin samalle lähtöviivalle, kun alettiin oppia täysin uusia käsitteitä. Myös kurssin aiheiden käsittelytapa oli erilainen kuin lukiossa. Asioita ei enää vain lätkäistä eteen ilman perusteluja, ja yliopisto-opetuksen mukaisesti kaikki tehdään paljon täsmällisemmin ja matemaattisemmin.

Hieman päänsärkyä koettiin kurssin alussa osittaisderivaattojen kanssa, mutta toivottavasti olette nyt saaneet niiden pyörittämisestä tukevan otteen. Tällä hetkellä matematiikan opetuksen aikataulu ei aivan tue fysiikan kurssien vaatimuksia, mutta koetetaan pärjätä sillä, mitä meillä on. Loppujen lopuksi fysiikka perustuu hyvin, hyvin suurelta osin differentiaali- ja integraalilaskentaan ja erityisesti differentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseen.   

Kaikenkaikkiaan kurssilla oli hyvä ja aktiivinen tunnelma. Sanallisesssa palautteessa kiitosta saivat erityisesti laskuharjoitukset ja pienryhmäharjoitukset, luennot ja niiden esitehtävät, materiaali ja jopa kotitentti. Joitain teistä asioiden käsittelyn vauhti ja esimerkkilaskujen vähäisyys kuitenkin häiritsi. (Meillä tosin oli käytössä kaksikin oppikirjaa, jotka sisältävä runsaasti esimerkkejä.) 

Kurssin arviointifilosofiana on ollut, että kun tekee paljon töitä osaamistavoitteiden eteen, myös arvosana on hyvä. Suuri enemmistö teistä saikin erinomaisen arvosanan (4 tai 5) kurssista ja huolimatta siitä, että joitain asioita vielä jäi hämärän peittoon, voitte olla itseenne hyvin tyytyväisiä. Saavutitte kurssilla juuri sen, mikä oli tarkoituskin. Etenkin kurssin loppupuolen vaikeammiksi koetuista aiheista jatketaan toisen vuoden kurssilla Termodynamiikka ja statistinen fysiikka, samalla kun käsittelyn fokus muutetaan makroskooppisesta mikroskooppiseen. Ja kvanttimekaniikkakin tulee sitten tietyissä määrissä kuvaan mukaan.

Yliopisto-opinnoissa ja erityisesti uuden kandiohjelmamme kurssirakenteessa uutta asiaa tulee todella kovalla tahdilla ja kurssilla mukana pysyminen vaatii sekä roimasti itsekuria että opiskelutekniikan hiomista. Eron jälkimmäisessä huomaa hyvin ensimmäisen vuoden ja useamman vuoden opiskelijoiden välillä. Itsenäinen asioiden lukeminen, laskeminen ja pohtiminen on välttämätöntä fysiikan ymmärryksen kasvattamiselle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koko taakkaa pitäisi kantaa yksin. Monet teistä ovatkin löytäneet porukoita, joissa työskennellä, mikä on todella hienoa. Vaikeista aiheista ja käsitteistä keskusteleminen kasvattaa runsaasti omaa ymmärrystä, kun joutuu selkeästi muotoilemaan oman kantansa ja toisaalta mahdollisesti osoittamaan kaverille missä kohtaa hänen ymmärryksessä menee metsään. Ihan samalla tavalla toimitaan ammattitutkijoiden kesken. Oppiminen ei koskaan lopu.

Last modified: Monday, 23 January 2023, 3:42 PM