Slutförande av kandidatseminariet, TkK-examensbetyg, inledande av magisterstudier, diplomarbete och annat aktuellt efter kandidatarbetet.

Som ersättning för (den frivilliga) lektionen som föll bort finns följande video med en någorlunda kort sammanfattning av informationen (och presentationsfilen i PDF-format). Kontakta koordinatorn om någon blev oklart!

Senast redigerad: torsdag, 6 april 2023, 17:14