Hyödyllisiä lauseita

Hej,

Jag heter N.N. Jag studerar vid/på Aalto-universitetet. Mitt huvudämne är…./Mitt biämne är… Mina biämnen är…/ Mitt studieprogram är…

Jag studerar på öppna universitetet...

Jag arbetar på...

Jag studerar för första/andra/tredje/fjärde året. (Opiskelen ensimmäistä/toista/kolmatta/neljättä vuotta.)

 

Jag valde Aalto eftersom/för att ja ville…. (Valitsin Aallon koska halusin….)

Uusi lause: Det bästa med Aalto är att…. (Parasta Aallossa on, että….)

I framtiden vill jag jobba med X.  (Tulevaisuudessa haluan työskennellä X parissa.)

Jag är bra på att… teckna/måla/designa/undervisa… (Olen hyvä piirtämään/maalamaan/suunnittelemaan/opettamaan…)

 

huvudämne – pääaine

biämne – sivuaine

studieprogram – opinto-ohjelma

 

Ulrikan videon teksti ja käännös (ei sanatarkka):

Jag heter Ulrika. Jag studerar på Aalto-universitetet. Nimeni on Ulrika. Opiskelen Aalto-yliopistossa

Jag studerar vid (på) högskolan för konst, design och arkitektur. Opiskelen taiteiden ja suunnittelun korkeakolussa.

Mitt huvudämne är design. Pääaineeni on suunnittelu.

Mina biämnen är animation och förpackningsdesignSivuaineitani ovat animaatio ja pakkaussuunnittelu.

Jag valde Aalto för att jag ansåg att det var en väldigt bra och uppskattad skola. Valitsin Aallon, koska se oli mielestäni erittäin hyvä ja arvostettu koulu.

… och jag anser det fortfarande i dag. …. ja olen sitä mieltä edelleenkin.

Jag är för tillfället mest intresserad av animation och glasblåsning. Minua kiinnostaa tällä hetkellä eniten animaatio ja lasinpuhallus.

Mina studier ger mig väldigt många olika möjligheter att prova på olika saker…  Opintoni tarjoavat minulle erittäin monia erilaisia mahdollisuuksia kokeilla erilaisia asioita…

…och det är väldigt bra för mig som är intresserad av många olika saker. … ja se on erittäin hyvä minulle, koska olen kiinnostunut monista eri asioista.

I framtiden önskar jag att jag kommer att få arbeta med projekt som jag själv står för. Tulevaisuudessa toivon, että saan työskennellä projekteissa, joiden takana itse seison

… och kanske konstprojekt som väcker diskussion, tankar och åsikter.  … ja ehkä taideprojekteissa, jotka herättävät keskustelua, ajatuksia ja mielipiteitä.

 

väldigt bra = erittäin hyvä

uppskattad = arvostettu

anse, anser, ansåg, har ansett = olla jotkain mieltä

för tillfället = tällä hetkellä

fortfarande = edelleen

 

 

(Vinkki: Käytä yksinkertaisempaa kieltä ja sano: I framtiden vill jag arbeta/jobba med….)Hyviä apuvälineitä:

Suomi–ruotsi-suursanakirja (kotus.fi)

Wikisanakirja: https://fi.wiktionary.org/wiki/

Esim. sana ”anse”: https://fi.wiktionary.org/wiki/anse (näyttää sanan merkityksen ja taivutuksen)Viimeksi muutettu: tiistaina 16. toukokuuta 2023, 22.22