Kurssi on mahdollista korvata osittain tai kokonaan aiempaan tutkintoon kuuluvilla, enintään 10 vuoden sisällä suoritetuilla laadullisen / taide- ja muotoilualojen tutkimuksen menetelmäopinnoilla. Ota sähköpostilla yhteys opettajaan ja toimita lyhyt vapaamuotoinen selvitys korvaavista opinnoistasi, opintosuoritusote/tutkintotodistus sekä ko. opintojen kurssikuvaus/kuvaukset. 

Varsinainen hyväksilukuhakemus tehdään Sisussa.

Osittainen korvaaminen tarkoittaa suorituksesi täydentämistä valikoituihin lukemistoihin perustuvalla esseellä.

Opettajan sähköpostiosoite: heidi.fast@aalto.fi

Last modified: Wednesday, 23 August 2023, 4:32 PM