In English

Huolehdi, että ennen viimeisen version palautusta olet saanut luonnoksesta Turnitin-alkuperäisyysraportin!

Ennen kuin palautat kypsyysnäytteen ja opinnäytteen viimeisen version, huolehdi, että olet vienyt töittesi luonnokset Turnitin-palautuslaatikkoon joko 1) ohjaajasi opastuksella tai 2) omatoimisesti, ja korjannut mahdolliset tieteellisen kirjoittamisen virheet, jotka löytyvät Turnitin-alkuperäisyysraportin avustuksella.

1) Turnitin -tarkastus ohjaajasi opastuksella

Opinnäyteseminaarin MyCourses -työtilassa voi olla ohjauksen aikana käytössä Turnitin-palautuslaatikoita, jotka tunnistat Turnitin-logosta Turnitn-logo . Tai ohjaajallasi voi olla henkilökohtainen opinnäyteohjauksen työtila MyCoursesissa (sijaitsevat MyCoursesin Kauppakorkeakoulu > Opinnäyteohjaus -kategoriassa), jossa opinnäytteen luonnoksia voi palauttaa Turnitin-palautuslaatikoihin. Tällöin voit saada apua alkuperäisyysraportin tulkintaan ja mahdollisten virheiden korjaukseen.

2) omatoiminen Turnitin -tarkastus

Voit viedä työsi luonnokset "Submission A" -palautuslaatikkoon MyCoursesin Independent Turnitin Originality Check -työtilassa.

Katso myös opiskelijan Turnitin-ohjeet

Kypsyysnäyte ja opinnäytteen viimeinen, arvioitava versio palautetaan tässä työtilassa Turnitin -palautuslaatikoihin

Tämä tarkoittaa, että

  • palautetusta työstä muodostuu automaattisesti alkuperäisyysraportti arvioinnin tueksi. Alkuperäisyysraportti auttaa huomaamaan mahdolliset virheet ja potentiaalisen plagioinnin tieteellisessä kirjoittamisessa: se näyttää yhtäläisyydet työn tekstien ja vertailuaineistojen välillä. Vertailuaineistoja ovat internet-aineistot, lisensoidut tieteelliset artikkelit ja aikakausjulkaisut sekä Turnitinin opiskelijatöiden arkistoon varastoidut aineistot. Yhtäläisyydet eivät tarkoita suinkaan aina, että tekstin joukossa on plagiointia, vaan yhtäläisyyksien merkitys tulkitaan aina asiakontekstissaan.
  • kypsyysnäyte ja opinnäyttteen viimeinen versio varastoidaan palautusten yhteydessä suostumuksellasi Turnitinin opiskeljatöiden arkistoon, jotta työtäsi suojataan muiden tekemältä plagioinnilta jatkossa.
  • jos palautetusta työstä huomataan plagiointia, noudatetaan Aalto-yliopiston eettisissä säännöissä kuvattua vilpin käsittelyprosessia. Prosessista on tiivistetysti kerrottu Turnitin-ohjeiden kohdassa Aalto-yliopiston opiskelun eettiset säännöt. Jotta vältyttäisiin ikävältä selvitysprosessilta, on hyvä käyttää Turnitin-alkuperäisyysraporttia apuna jo opinnäytteen laatimisen aiemmassa vaiheessa.

In English

Make sure that before submitting a final version you have got a Turnitin report of its draft!

Ensure, that you get Turnitin originality check reports of drafts of a maturity test and a thesis either 1) under your supervisor's supervision or  2) independently:

1) Turnitin originality check under supervision

Turnitin submission boxes which are identified with Turnitin logo Turnitn-logo have been added to some seminar workspaces in MyCourses, or your supervisor can have a personal MyCourses workspace for supervising (location: School of Business > Thesis supervision). In these cases you can get help from your supervisor for interpreting an originality report and correcting possible mistakes if needed.

2) Independent Turnitin originality check

There is a MyCourses workspace Independent Turnitin Originality Check for students, where you can submit drafts into "Submission A". See also Aalto University Turnitin manual for students.

Final versions of a maturity test and a thesis are submitted in Turnitin submission boxes in this workspace

It means that

  • originality reports of submissions are generated automatically to help assessing. An originality report helps an assessor to recognize possible intentional or unintentional mistakes and plagiarism in scientific writing: the report highlights similarities between a submitted text and sources in Turnitin repositories. Repositories include internet documents, previously submitted student papers and periodicals, journals and publications. Highlighted similarities do not necessarily mean plagiarism, but every similarity has to be interpreted in its text context.
  • with your permission a maturity test and a thesis are stored in Turnitin student papers repository where your papers are protected against plagiarism by others
  • if an assessor notices plagiarism in final versions of a maturity test or a thesis, a regular procedure of handling starts as described in Aalto University Code of Academic Integrity (a link refers to a chapter about the code in Turnitin manual). It is everybody's interest to avoid this process and check drafts with Turnitin in advance.

Last modified: Sunday, 28 August 2016, 4:23 PM