13.10 - Uppgift i informationssökning

Resultaten från uppgiften i informationssökning inlämnas senast 13.10 kl. 23.55.

Idén med den obligatoriska övningsuppgiften är att du samlar ihop sådant material (informationskällor), som sedan kan användas i ditt kandidatarbete. Uppgiften i informationssökning (enrolment key: Syksy_2017) består av 5 uppgifter. Uppgift 4 är dessutom indelad i deluppgifter. I uppgifterna frågas det bl.a. efter rubrik på ditt kandidatarbete, från vilka databaser/informationskällor  du utförde din sökning samt efter den referensförteckning du har erhållit som resultat.

Last modified: Tuesday, 19 September 2017, 3:24 PM