Överlåtelse/arkivering av kandidatarbetet

Bibliotekets (Lärocentrets) instruktioner till studeranden gällande överlåtelse av kandidatarbetet

OBS! Notera att studieprestationen för kandidatarbetet och seminariet inte kan registreras i studieregistret före kandidatarbetet även överlåtits till universitetet (=sparats i eAGE-systemet).


Viimeksi muutettu: maanantai, 5. syyskuuta 2016, 11:49