9.2 - Uppgift i informationssökning

Resultaten från uppgiften i informationssökning inlämnas senast 9.2 kl 23.55.

Idén med den obligatoriska övningsuppgiften är att du samlar ihop sådant material (informationskällor), som sedan kan användas i ditt kandidatarbete. Uppgiften i informationssökning (enrolment key: Våren_2018) består av 5 uppgifter. Uppgift 4 är dessutom indelad i deluppgifter. I uppgifterna frågas det bl.a. efter rubrik på ditt kandidatarbete, från vilka databaser/informationskällor du utförde din sökning samt efter den referensförteckning du har erhållit som resultat.

Last modified: Friday, 19 January 2018, 2:40 PM