Seuraavaksi kerraksi LP3: 24.10.2018

Tehtävät seuraavaksi kerraksi LP3: Keskiviikko 24.10.2018


1.  Lokikirjoitus 2 DL 31.10.2018

2. Palauta esseen versio 1.0 DL 17.10.2018 LP2-alta löytyvälle oman ryhmäsi keskustelualueelle.

3. Valmistaudu antamaan kirjallista ja suullista palautetta toiselle ryhmän jäsenelle esseestä DL 23.10.2018.

4. Lukutehtävä (t) Lue yksi tai useampi.
                          
Yliopisto-opettajan käsikirja luku. 2. Yliopisto-opetuksen käytäntö ja yliopisto-opettajan ammatillinen kehittyminen (s. 31-45).

Moon Jenny: Reflection in Higher Education Learning (linkki  MyCourses-tilan Materiaali-kansiossa)

Moon Jenny: Guide for Busy Academics No. 4 Learning through reflection  (linkki  MyCourses-tilan Materiaali-kansiossa)

Tynjälä, p. 2005.
Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentaminen koulutuksessa (pdf MyCourses-tilan Materiaali-kansiossa)


Last modified: Tuesday, 25 September 2018, 3:18 PM