Mitä Aallon psykologin vastaanotolla tapahtuu?

Eikö opinnot etene? Stressaako? Ahdistaako ryhmätyöt? Tuntuuko opiskelu kamppailulta tai kilpajuoksulta?  Mietityttääkö työelämä tulevaisuudessa?

Opintopsykologi voi auttaa sinua, kun opintosi ovat jollain lailla jumissa tai eivät suju kuten toivoisit. Yhteinen työskentely lähtee liikkeelle sen selvittämisestä, mistä oikein ongelman taustalla on kyse.

Uraohjauspsykologi voi auttaa sinua, kun uraan ja työelämään siirtymiseen liittyvät asiat ovat pinnalla. Yksilöllisiä uraprosesseja voi hahmottaa kiinnostusten, kykyjen, ominaisuuksien, työmarkkina- ja yritystietouden ja päätöksenteon kautta. Ohjauskeskustelut tukevat itsetuntemusta ja toimintasuunnitelman tekoa.

Yleensä tapaamisia on 1-5 kertaa tilanteesta ja tarpeesta riippuen.

Työskentely räätälöidään aina opiskelijan yksilöllisistä tarpeista käsin, ja siitä sovitaan yhdessä psykologin kanssa. Sinun ei siis tarvitse tietää millaista tukea tarvitset tullessasi vastaanotolle, mutta halutessasi voit lukea alta siitä, millaista apua on tarjolla:

Apu voi olla monenlaista. Erilaisiin tilanteisiin auttavat erilaiset menetelmät. Jos sinusta tuntuu siltä, että tiedät, millaista apua sinä saattaisit kaivata, tuo se rohkeasti esiin. Tyypillisiä toimintamuotoja psykologin vastaanotolla:

  • ohjaus jonkin spesifin ongelman kanssa eli yhteinen ongelmanratkaisu. Esimerkiksi: Miten voisin löytää motivaation opintoihin?
  • neuvonta, eli niin kutsuttu psykoedukaatio: Miten oppiminen tapahtuu? Mitä ahdistus on?
  • purkukeskustelu: Joskus eniten auttaa ihan "vain" se, että voi puhua ammattilaiselle. Esimerkiksi kriisitilanteissa puhumisen tarve korostuu.
  • kokemukselliset harjoitukset ja uusien taitojen opettelu: Esimerkiksi puheeksiottaminen, ahdistuksen hallintakeinot tai kriittisten ajatusten muuttaminen itsemyötätuntoisemmiksi vaativat harjoittelua. Psykologin vastaanotolla voidaan yhdessä harjoitella taitoja.
  • valmennus: Haluatko asettaa tavoitteita ja saada tukea tavoitteiden seurantaan? 

Työskentelyyn kuuluu usein vapaaehtoisia kotitehtäviä, jotka auttavat sinua syventämään prosessia. Erilaisia tehtävätyyppejä:

  • pohdinta- ja reflektiotehtävät: kysymykset, täytettävät kaaviot
  • harjoitukset: esim. mindfulness tai itsemyötätuntoharjoitukset
  • havainnointi: oman toiminnan seuraaminen, tilastointi, päiväkirja, ongelmakohtien tunnistaminen, varoitusmerkkien tunnistaminen, ajattelumallien seuraaminen
  • haasteet: esim. sosiaaliset haastetehtävät, hyvien elämäntapojen aktivointi


Takaisin


Last modified: Monday, 27 August 2018, 3:09 PM