Uppgift 2: Presentera ett påhittat företag

Idén är att  hitta på ett företag och alla dess detaljer och sedan presentera företaget för andra.

I presentationen kan du använda PowerPoint, Prezi eller AdobeSpark.

Du hittar närmare instruktioner för uppgiften här.

Exempel på saker som kan nämnas i presentationen:

Namnet på företaget (yrityksen nimi)

Vi/Företaget är ett medelstort svenskt företag som grundades år 1897/1954/2006. (perustettu vuonna)

Vårt företag ägs av ett utländskt bolag. (omistaja)

I vår koncern ingår två dotterbolag. (mahdolliset tytäryhtiöt)

Vi har i dag ca 1 000 medarbetare. (Työntekijöiden määrä)

Antalet anställda är/uppgår till knappa 200.

Vi sysselsätter drygt 150 personer.

Personalen består av 35 personer.

Vårt huvudkontor ligger i Esbo och vi har fabriker i alla nordiska länder. (pääkonttorin ja tehtaiden sijainti)

Vårt företag leds av vd NN. (yrityksen toimitusjohtaja)

Vi/Företaget verkar inom livsmedelsbranschen/modebranschen/skogsbranschen/utbildningsbranscen/arkitektur. (yrityksen toimiala)

Vi designar/tillverkar/exporterar/levererar/ marknadsför/betjänar/säljer/köper etc. (mitä yritys tekee)

Våra huvudprodukter består av tjänster för mobila lösningar. (päätuotteet)

Våra största konkurrenter finns i Asien och våra viktigaste marknader är i Europa. (kilpailijat)
Vi har en marknadsandel på x % inom branschen. (markkinaosuus)

Vi har ett nära samarbete med företaget X sedan 2008. (yhteistyökumppanit)

 

Vår omsättning är/uppgår till 3 miljarder euro. (liikevaihto)

Vi har en omsättning på 7 miljoner euro.

Vi omsätter 400 000 euro.


Filma presentationen med hjälp av Power Point (det finns en funktion där du kan banda in din presentation), Panopto eller till exempel med hjälp av Screen-cast-o-matic.

Inläming av presentationen här.
Last modified: Monday, 6 May 2019, 4:51 PM