Uppgift 2: Grupparbete

1. Jobba tillsammans med ditt par eller med din grupp. Om du hellre vill jobba ensam är det också möjligt.

2. Välj ett tema inom egen bransch eller som annars intresserar er.

Här finns några exempel på eventuella teman:

- Digitalisering

- IoT (sakernas internet)

- AI (artificiell intelligens)

- UX (användarupplevelse)

- Ledningskultur och ledarskap

- Världshandeln

- Konst i offentliga utrymmen

- En beskrivning av en process, en produkt, ett system, en tjänst, ett konstverk osv.

- Arkitektur

3. Sök information i olika kanaler.

4. Gör en plan för hur ni ska presentera temat.

5. Gör en presentation på svenska, t.ex.:

-PowerPoint, Prezi eller Adobe Spark eller motsvarande

-Video 

-Audio

-Eller något annat


Lämna in presentationen på diskussionsforum. Kommentera åtminstone tre andra presentationer och börja alltid med sådana som har minst kommentarer.


Lycka till :)Last modified: Wednesday, 22 May 2019, 9:23 AM