Johdanto - tiivistys ohjaajan prosessista

Kypsyysnäytteen ja tutkielman arvioiminen MyCoursesissa

  • Opiskelija voi jättää tutkielmansa viralliseen tarkastukseen, kuin työ on täysin valmis ja olet ohjaajana antanut luvan työn jättöön.
  • Tutkielman arvosanaa ei voida korottaa (kauppakorkeakoulun opintosuorituksia koskeva johtosääntö 8 §). Tämä koskee sekä kandidaatin että maisterin tutkielmia.
  • On tärkeää, että ohjaaja noudattaa koulun yhteistä aikataulua, jotta opiskelijat voivat valmistua opintosuunnitelmansa mukaisesti.


Kypsyys- ja opinnäytteen tarkastamisohje ohjaajalle opastaa kuvakaappauksin, kuinka löydät kätevästi opiskelijan palautukset, voit lukea työn ja tulkita samalla alkuperäisyysraportin Turnitin-palautuslaatikoista.

Turnitin-avusteinen opinnäytteen ohjaus

Opiskelija palauttaa kypsyynäytteen (executive summary) sekä valmiin tutkielman pdf-tiedostoina Turnitin -palautuslaatikoihin tässä Mycoursesin työtilassa. Palautukset varastoituvat samalla Turnitinin opiskelijatöiden vertailukantaan, jolloin niitä suojataan muiden tekemältä plagioinnilta. Palautuksista syntyy myös tarkastamisen avuksi Turnitin-alkuperäisyysraportti, joka auttaa huomaamaan mahdollisen plagioinnin. Siksi on tärkeää, että ohjauksen aikana opiskelija palauttaisi tutkielman luonnoksen (tai useamman) Turnitin-palautuslaatikkoon, jotta tahaton tai tahallinen plagiointi huomattaisiin ajoissa ja voitaisiin korjata ennen työn jättämistä arvioitavaksi. Turnitin-avusteinen opinnäytteen ohjaus voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla (voidaan käyttää myös rinnakkain):

    • opiskelija palauttaa kommentoitavan tutkielmaluonnoksen seminaarin MyCourses-työtilassa Turnitin-palautuslaatikkoon, lisätietoa opettajan Turnitin-ohjeessa
    • opiskelija palauttaa kommentoitavan tutkielmaluonnoksen ohjaajan henkilökohtaisessa opinnäyteohjauksen MyCourses-työtilassa Turnitin-palautuslaatikkoon, ks. käyttövalmiin työtilan tilauslomake opettajan Turnitin-ohjeessa tai MyCoursesin yläreunasta: Palvelulinkit > MyCourses > Opinnäytteen ohjaus -työtilan tilauslomake. Jo perustetut ohjaajien opinnäyteohjauksen työtilat löytyvät MyCoursesin kategoriasta Kauppakorkeakoulu > Opinnäyteohjaus
    • opiskelija voi itsenäisesti käyttää Independent Turnitin Originality Check -työtilaa, mutta puutteena on, ettei ohjaaja näe palautettua työtä eikä siitä muodostunutta alkuperäisyysraporttia, jos opiskelija tarvitsee tukea raportin tulkintaan.

 

 

Last modified: Thursday, 17 May 2018, 5:00 PM