I den här uppgiften ska samla ord inom din egen bransch.

1. Du ska göra du en ordlista med ca 50 termer i din egen bransch.  Du kan göra ordlistan till exempel Excel eller Google Sheets.

2. Sedan ska du laga spel i Quizlet, Glosor eller i något annat program/någon annan app. Du kan laga mellan 2 -3 spel eftersom det lönar sig att ha mellan 15 - 20 ord per spel.

3. Dela länken till din ordlista eller till ditt spel här

4. Studera också andra ordlistor och spela andras spel.
Last modified: Wednesday, 11 September 2019, 10:20 AM