Målet med den här uppgiften att du lär dig kommunicera om hållbar utveckling.


1. Sök information om något som har med hållbar utveckling att göra, gärna i din egen bransch. 

Material hittar du t.ex. här på Smart svenska.


2. Processera materialet t.ex. med hjälp av en mindmap, en SWOT-analys eller på ett annat sätt. Tips hittar du här.


3. Förbered en presentation som du delar med hela gruppen. Presentationen ska vara visuell och man kan till exempel laga en video eller göra en presentation med hjälp av PowerPoint, Prezi eller AdobeSpark eller något motsvarande verktyg. Du kan göra presentationen ensam, i par eller i en liten grupp.

TIPS: Det går bra att laga en presentation tillsammans till exempel på Google Drive (Googe Slides). Man kan jobba skriftligt eller man kan också tala samtidigt på Skype eller Google Hangouts eller någon motsvarande applikation 


4 A: Närträff: Presentera din presentation onsdagen den 30 oktober kl. 17.00 och diskutera den med andra.


4 B: Online: Presentera och diskutera presentationen i en liten grupp via Skype eller Zoom. Alternativ kan ni träffas ansikte mot ansikte. Om du inte hittar någon att jobba med kan du göra uppgiften ensam, dvs. presentera på video. Banda in diskussionerna och lämna in här.


Alla lämnar in sina presentationerGoogle Drive.

Last modified: Wednesday, 30 October 2019, 8:12 PM