Idén med den här modulen är att repetera den centrala grammatiken.

1. Läs igenon PowerPoint-presentationerna om ordföljd, obestämd och bestämd form, verbböjning (2 x PP) och kongruens (2 x PP)

På Smart svenska hittar du sammar dior på video.

2. Öva grammatik. Du hittar länkar till övningar på Smart svenska och ett  annat bra ställe att studera och öva grammatik är Tallstugan.


Öva grammatik också efter lärarens respons och före den andra skrivuppgiften i modul 11.


Viimeksi muutettu: maanantaina 8. heinäkuuta 2019, 15.27