I den här modulen är idén att du ska bli bekant med nätbaserat material på svenska  som är intressant för dig. Du ska också komma igång med att läsa och lyssna på svenska och träna på att sammanfatta vad du har läst eller hört, med egna ord. Dessutom får du träna på att interagera i chattformat, fast asynkront.  Uppgiften består av tre olika moment:


1) Bekanta dig med svenskspråkiga tidningar, videor eller poddar. Välj en artikel, video eller podd som du bekantar dig med närmare. Du hittar mycket material på svenska på Smart svenska. Fundera på följande: 

  • Vad handlar artikeln/videon/podden om?

  • Vilka är de centrala punkterna? 

  • Hur skulle du sammanfatta innehållet med egna ord?

  • Vad tycker du är särskilt intressant/bra/dåligt/nytt etc.?


2) Det finns två alternativ att göra uppgiften:

A På lektionen 29.1.2020


Berätta om artikeln/videon/podden på diskussionsforumet. Varje studerande börjar en ny diskussion. Titeln kan till exempel vara rubriken på artikeln, videon eller podden.

- Läs andras korta berättelser och kommentera dem. Kommentera minst fem inlägg. Välj alltid sådana inlägg som har minst kommentarer.

Last modified: Sunday, 22 December 2019, 12:25 AM