I den här modulen är idén att du ska bli bekant med nätbaserat material på svenska  som är intressant för dig. Du ska också komma igång med att läsa och lyssna på svenska och träna på att sammanfatta vad du har läst eller hört, med egna ord. Dessutom får du träna på att interagera i chattformat, fast asynkront.  Uppgiften består av tre olika moment:


1) Bekanta dig med svenskspråkiga tidningar, videor eller poddar. Välj en artikel, video eller podd som du bekantar dig med närmare. Du hittar mycket material på svenska på Smart svenska. Fundera på följande: 

  • Vad handlar artikeln/videon/podden om?

  • Vilka är de centrala punkterna? 

  • Hur skulle du sammanfatta innehållet med egna ord?

  • Vad tycker du är särskilt intressant/bra/dåligt/nytt etc.?


 Det finns två  sätt att göra uppgiften:

1) Kom och diskutera på Zoom måndagen den 1 juni kl. 19.00


2) Skriv en text på ca 150 ord om det du har gjort och lämna texten i modul 13 "Srkiv en text av valfritt slag". Efter att du har skrivit om texten enligt lärarens instruktioner lämna in andra versionen 

 diskussionsforumet. 


Läs andras inlägg och kommentera gärna!


Last modified: Tuesday, 5 May 2020, 2:57 AM