Målet med den här uppgiften är att lära sig att skaffa ny information på svenska, att bearbeta informationen och att till slut presentera den för andra.

1. Läs mera om att göra en intervju eller gallup på Smart svenska.

2. Välj om du vill göra en skriftlig eller en muntlig intervju (per e-post eller ansikte mot ansikte) eller en skriftlig eller muntlig gallup (t.ex. med hjälp av Google Forms eller Survey Monkey eller så att du frågar folk på stan).

3. Välj temat för din intervju eller gallup och samla in material.

Alternativ 1 - skriftlig uppgift (obligatorisk)
- Skriv en text på ca 150 ord och lämna den in i modul 8 "Skriv en text av valfritt slag".
- Efter att du har fått respons av läraren ska du skriva texten på nytt enligt lärarens anvisningar och lämna in den andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen..

Alternativ 2 - muntlig presentation (obligatorisk)
- Laga en videopresentation på ca 3 -  4 minuter och lämna den in på diskussionsforumet i modul 6 "Muntlig presentation av valfritt slag".
- Lämna in andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen efter att du har fått respons av läraren.

Alternativ 3 - skriftlig eller muntlig uppgift - (frivillig/extra)
- Lämna in din text eller din muntliga presentation (video) på diskussionsforumet i den här modulen.

Läs andras inlägg och kommentera dem samt ställ frågor! Svara på frågor som du får.
Last modified: Friday, 8 May 2020, 12:34 AM