Målet med den här uppgiften är att öva skriftlig argumentation. 

Gör så här:

1. Bekanta dig med materialet "Argumenterande genre".

2. Repetera lite grammatik i fall du tycker att du behöver det. Se till exempel under "Öva grammatik".

2. Välj ett tema och skriv en argumenterande text på ca. 150 ord. Kolla rättskrivningen med Word eller Google eller med hjälp av något annat verktyg.

3. Lämna in din text till läraren.

4. Efter att du har fått respons av läraren skriv om texten och posta den på diskussionsforumet.

(Extra uppgift:  Kommentera andras inlägg. Börja med det som har minst svar.)


Last modified: Thursday, 30 July 2020, 1:06 PM