Topic outline

 • Välkommen på kurs!

  Summer scenery from Sweden

  Kursens mål:
  - Att lära sig att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska
  - Att bekanta sig med fenomen inom sin egen bransch och kunna berätta om dem på svenska.
  - Att lära sig ord och fraser inom sin egen bransch
  - Att bekanta sig med svenskspråkiga medier och svenskspråkig kultur

  Kursens arbetsmängd är 81 timmar.

  Alla obligatoriska moduler är markerade med *, dvs. modulerna 1-9.


  KURSENS OCH PLATTFORMENS STRUKTUR

  MODULER 1-9: Gör modulerna 1-9. 

  UPPGIFTER: Välj ett tema inom din egen bransch för modulerna 5, 6, 8 och 9.
  Obs! Presentationen i modul 9 kan fungera som presentationsdelen i det muntliga provet.

  ÖVA: Öva grammatik och/eller uttal innan du lämnar in uppgifterna.

  PROV: För den som vill avlägga proven i det andra inhemska språket

  Om du avlägger proven vitsorden enligt din högskola:
  ARTS: LCA-5701 (2 sp) och LCA-5702 (1 sp)
  BIZ: ALCB-5801 (0 sp) och ALCB-5802 (0 sp) (dessutom får du vitsord för kursen ALCB-5800 3 sp)
  TEKNIK: ALC-5001 (1 sp) och ALC-5002 (1 sp)


  Utöver dessa får man gör så mycket extra uppgifter som man vill och som ryms i dina 81 timmar. 


  Du får respons av läraren på två skriftliga uppgifter och en muntlig presentation (modulerna 5, 6 och 8)


  Viktiga länkar:
  Smart svenska
  Soft svenska
  Svenska för Aalto i 360 grader
  Svenskstudier för högskolestuderande


  Zoom.möten: https://aalto.zoom.us/j/68615983299

  1. Må 10.8. kl. 16.30: Presentera dig själv + frågor och svar
  2. Må 17.8. kl. 16.30: Muntlig presentation av valfritt slag + diskussion + frågor och svar
  3. Må  24.8. kl. 16.30: Diskussion om videor, artiklar, poddar osv. + produktpresentation + frågor och svar

  4. Må 31.8. kl. 16.30: Branschspecifik presentation + tips inför proven + frågor och svar


  Kursprogrammet:


  Vecka 1: 3 - 9.8.

  - Mål och plan (modul 1)

  - Öva uttal (öva uttal innan du gör din presentation om dig själv)

  - Presentera dig själv (Modul 2)

  - Öva grammatik (öva grammatik innan du skriver din argumenterande text).

  - Argumentera skriftligt (modul 5)


  Vecka 2: 10 - 16.8.

  - Zoom-mote må kl. 16.30 (presentera dig själv + frågor och svar)

  - Modul 3: Skriv e-post

  - Modul 4: Svenska på stan

  - Modul 6: Muntlig presentation av valfritt slag


  Vecka 3: 17 - 23.8.

  -  Zoom-möte må kl. 16.30: Muntlig presentation av valfritt slag

  - Diskussion om artiklar, videor och Poddar (modul 7)

  - Skriv en text av valfritt slag (modul 8)

  - Förbered en produktpresentation


  Vecka 4: 24. - 30.8.

  - Zoom-möte må kl. 16.30: Diskussion om artiklar, videor och Poddar + produktpresentation

  - Gör på nytt nånting för "Svenska på stan" (modul 4)

  - Repetera grammatik

  - Öva ordförråd inom din egen bransch

  - Förbered en branschspecifik presenation eller en del av den (modul 9)


  Vecka 5: 31.8. - 4.9.

  - Zoom-möte må 31.8. kl. 16.30: Branschspecifik presentation

  - Förbättra din presentation inför det muntliga provet

  - Öva uttal, grammatik och ordförråd

  - Skriv kursevaluering (modul 10)