Här hittar du mycket material som du kan använda för att öva dina kunskaper samt i samband med olika uppgifter:

1. Smartsvenska

2. Soft svenska

3. Svenskstudier för högskolestuderande

4. Svenska för Aalto i 360 grader

5. Svenska nu

Last modified: Wednesday, 6 May 2020, 2:24 PM