Målet med den här uppgiften är att öva inför det skriftliga provet. Välj ett tema som intresserar dig inom din egen bransch och skriv en text av valfritt slag på ca. 150 ord.

Du hittar förslag på teman under uppgifterna och du kan t.ex. beskriva en process eller en produkt, presentera en expert eller en uppfinning osv. Du kan också berätta om aktuell forskning inom din bransch. I fall du inte hittar en lämplig uppgift kan du själv komma på ett tema och skriva om det i stället. Du hittar flera alternativ på uppgifter på Svenskstudier för högskolestuderande men då ska du förkorta uppgiften så att slutresultatet är ca 150 ord text.

Du ska lämna in två versioner av skrivuppgiften. Den andra versionen skriver du efter att du har fått respons av läraren.

Kom i håg att kolla grammatiken och rättskrivningen innan du lämnar in din text!


Kuvahaun tulos haulle writing


Last modified: Thursday, 30 July 2020, 1:14 PM