Luokkahuoneita koskeva turvallisuusohje


Luokkaan varataan kertakäyttöhanskoja, käsidesiä, maskeja ja desinfioivia kertakäyttöpyyhkeitä. Voit halutessasi tuoda myös omat. 

Huomioitavaa: Säilyttäkää 1-2 m etäisyys toisiinne nähden koko ajan, älkää kätelkö toisianne, älkää tulko sairaana paikalle. Poistukaa välittömästi, jos teillä ilmenee flunssan tai sen kaltaisia oireita.

Muuta: Käyttäkää luokkahuonetta lähinnä olevaa WC-tilaa (noudattakaa turvavälejä). Yhteiskäyttöiset taukotilat ovat normaalisiivouksen piirissä (noudattakaa turvavälejä ja huolehtikaa hygieniasta). Pese kädet aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen (suojaa suu kyynärtaipeella).

Saapuessanne kiinteistöön

 1. käyttäkää suorinta reittiä luokkahuoneeseen, välttäkää koskemista oven kahvoihin

 2. säilyttäkää 1-2 metrin etäisyys toisiinne nähden

 3. desinfioikaa kätenne käsidesillä ennen luokkahuoneeseen menoa

 4. laitteisto, jota käytätte, pyyhitään pintakostealla desinfioivalla pyyhkeellä, jos laitteisto sen kestää.

  Pyyhe laitetaan roskiin heti pyyhkimisen jälkeen. (pyyhe annetaan aulapalvelusta tai luokkahuoneen

  edestä)

 5. noudattakaa luokkahuoneessa annettavaa ohjeistusta

Luokkahuoneessa

 1. säilyttäkää 1-2 m etäisyys toisiinne nähden

 2. älkää kätelkö toisianne

 3. älkää kosketelko kasvojenne aluetta

 4. älkää kosketelko toistenne välineitä (henkilökohtaiset välineet)

 5. älkää käyttäkö samaan aikaan samoja laitteita (ellei toiminnan ylläpito sitä erityisesti vaadi)

Poistuessanne luokkahuoneesta ja kiinteistöstä

 1. desinfioikaa kätenne käsidesillä

 2. poistukaa kukin erillisesti lyhintä reittiä

 3. välttäkää oven kahvojen koskemista

 4. desinfioikaa kätenne käsidesillä ennen kiinteistöstä poistumista

Käsidesiä ja desinfioivia kertakäyttöpyyhkeitä voi noutaa kiinteistön aulapalvelusta.Last modified: Thursday, 30 July 2020, 11:30 PM