Målet med den här uppgiften är att öva skriftlig argumentation. 

Gör så här:

1. Bekanta dig med materialet "Argumenterande genre".

2. Välj ett tema och skriv en argumenterande text på ca. 150 ord.

3. Lämna in din text till läraren.

4. Efter att du har fått respons av läraren skriv om texten och posta den på diskussionsforumet.

5. Kommentera andras inlägg. Börja med det inlägget som har minst svar.


Senast redigerad: torsdag, 7 maj 2020, 23:32