1. Oman kurssisuunnitelman työstäminen eteenpäin ja vertaispalaute

a. Pohdi ja lisää nyt kurssisuunnitelmaasi opetusmenetelmälliset valinnat ja perustelut niille.

Valitse soveltuva / -t opetusmenetelmä/ -t omalle kurssillesi ottaen huomioon kurssille asettamasi osaamistavoitteet ja sisällöt sekä valitsemasi arviointimenetelmät. Huomioi myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuudet.

b. Tarkastele valitsemiasi opetusmenetelmiä mitoituksen ja kuormittavuuden näkökulmasta. Tarkastelussa voit pohtia esim.

·Kuinka kuormittavia valitut opetusmenetelmät ovat opiskelijoiden ja opettajien näkökulmasta?

·Millaista osaamista ja perehtymistä käytettävät opetusmenetelmät vaativat opettajalta ja opiskelijoita?

 c. Palauta kurssisuunnitelman versio 3.0 MyCourses -ympäristöön, oman ryhmäsi keskustelu-alueelle viimeistään 12.5.2015 mennessä. Nimeä dokumenttisi omalla nimelläsi ja versionumerolla 3. Voit halutessasi määritellä kysymyksen / kysymyksiä, joihin haluaisit palautteen erityisesti keskittyvän.

d. Lue oman ryhmäsi kurssisuunnitelmat ja anna palautetta nimetylle henkilölle viimeistään 19.5.2015 sähköpostilla.

Lisäksi palautetta annetaan ja suunnitelmia kommentoidaan viimeisessä lähipäivässä. (ota antamasi ja saamasi palaute mukaan)

2. Laadi ryhmälokikirjoitus viikon sisällä, viimeistään 12.5.2015.


 

Last modified: Tuesday, 5 May 2015, 4:51 PM