Laboratoriotöistä voi saada enintään 20 pistettä kokonaisarvosteluun. Vähimmäisvaatimus on kahden laboratoriotyön suorittaminen hyväksytysti. 

Laboratoriotöistä on saatavilla yhteensä 20 pistettä. Pisteet jakaantuvat siten, että harjoittelupaketista on tarjolla 4 pistettä ja laboratoriotöistä (2 kpl) 8 pistettä / työ. Laboratoriotyöt sekä niistä kerätyt pisteet ovat voimassa seuraavan kurssitoteutuksen loppuun saakka (mukaan lukien kurssin lopputentti).


Laboratoriotöiden pisteet jakautuvat seuraavasti:

Harjoittelupaketti (max. 4 p)

Harjoittelupaketti on kurssikohtainen eli se suoritetaan jokaisella kurssilla erikseen
 o
Harjoittelupaketti suoritettu viimeistään ti 17.11.: 0-4 p
 o
Harjoittelupaketti suoritettu myöhemmin tai ei ollenkaan: ± 0 p


Laboratoriotyöt (max. 8 p/työ)

Laboratoriotöissä arvioidaan kuutta osa-aluetta:

Esitehtävät (max. 1,5 p)
 o
kysymyksiin vastattu oikein ja huolellisesti

Hypoteesit/testaus (max. 2 p)
 o
hypoteesit perusteltu fysiikan avulla (hypoteesin ei tarvitse olla oikein!)
 o
  testaus selitetty ja perusteltu fysiikan avulla, mikä meni pieleen, jos hypoteesi oli väärin

Tulosanalyysi (max. 1,5 p)
 o
analyysin oikeellisuus
     -
oikeiden menetelmien käyttö
     -
virheellisten mittaustulosten huomiointi
 o
tuloksien ilmoitustarkkuus ja yksiköt


Virhearviointi (max. 1 p)
 o
virhetarkastelu tehty oikeaoppisesti siltä osin, kun sitä vaaditaan

Kuvaajat (max. 1 p)
 o
Muodollisesti oikeaoppiset kuvaajat

Loppupohdinnat (max.  1 p)
 o
pohdinnat perusteltu hyvin ja mahdolliset kirjallisuusarviot tehty huolellisesti

Last modified: Thursday, 8 October 2020, 1:31 PM