Kysymyksiä ja vastauksia

Ilmoittautuminen

En ole vielä ilmoittautunut kurssille. Ehdinkö vielä mukaan?
 • Ilmoittautuminen on mahdollista niin kauan, kun weboodi sen sallii. Ilmoittautuminen päättyy viikon 4 alkaessa.
 • Sen jälkeen, kun kurssin laboratoriotyöt ovat alkaneet, kurssille ei ole perusteltua tulla enää mukaan ja tällöin ilmoittautuminen ei ole enää mahdollista.
 • Jos kysymyksesi koskee tentti-ilmoittautumista, katso vastaus kohdasta Tentit

Mihin laskariryhmiin pitäisi ilmoittautua? Mihin laboratoriotyöryhmiin pitäisi ilmoittautua? Kuinka moneen ryhmään saa ilmoittautua? Saako ryhmää vaihtaa?
 • Jos suunnittelet osallistuvasi laskuharjoituksiin, ilmoittaudu yhteen A-ryhmään ja yhteen B-ryhmään.
 • Laskuharjoitusryhmää saa vapaasti vaihtaa vuonna 2021.
 • Laboratoriotöiden osalta ilmoittautuminen tedään vain yhteen labraryhmään.
 • Laboratoriotöiden harjoitusryhmää ei saa vaihtaa, mutta assistentin kanssa voi keskustella tarvittavista järjestelyistä.

Laboratoriotyöt

Olen suorittanut kurssin PHYS-A2110 laboratoriotyöt aiemmin. Voinko käyttää niitä kurssin suorittamiseen?
 • Keväällä 2020 tehdyt työt kelpaavat vielä helmikuun 2021 kurssitentissä.
 • Syksyllä 2019 tai sitä aiemmin tehdyt työt eivät kelpaa kurssilla.
Olen suorittanut rinnakkaiskurssin PHYS-A1110 laboratoriotyöt. Voinko käyttää niitä kurssin suorittamiseen?
 • Vuonna 2020 rinnakkaiskurssilla tehdyt työt kelpaavat tämän kurssitoteutuksen kaikissa tentissä.
 • Jos olet tehnyt rinnakkaiskurssin laboratoriotyöt syksyllä 2019 tai aiemmin, ne eivät ole voimassa.
 • Jos haluat siirtää laboratoriotyöt rinnakkaiskurssilta toiselle, kerro siitä sen kurssin vastaavalle opettajalle, jonka tenttiin osallistut, jotta hän huomaa tarkastaa rinnakkaiskurssin hyväksytyt laborartoriosuoritukset. Tämän voi tehdä esimerkiksi merkitsemällä sen selvästi tenttivastauspaperiin. Huomaa, että suoritusmerkintä tulee aina siitä kurssista, jonka tenttiin osallistuu ja että vain laboratoriotöiden pisteet siirtyvät kurssilta toiselle, muut pisteet eivät siirry.

Kuinka pitkään tämän kurssin aikana tehdyt laboratoriotyöt ovat voimassa?
 • Tällä kurssilla tehdyt laboratoriotyöt kelpaavat kurssisuoritukseen tämän kurssin ja rinnakkaiskurssien kaikissa tenteissä helmikuun loppuun 2022.

Saanko laboratoriotöistä (hyvitys)pisteitä kurssin loppuarvosteluun?
 • Laboratoriotyöt ovat pakollinen osa kurssia, ja tekemällä ne hyvin voi saada pisteitä kurssin loppuarvosteluun.
 • Laboratoriotöistä saadut pisteet ovat voimassa yhtä kauan kuin itse työtkin.
 • Laboratroriotyöosuudesta kerätyt pisteet siirtyvät kurssilta toiselle, mutta ne otetaan huomioon aina suoritettavan kurssin omien pistelaskusääntöjen mukaan.

Jos käytän viime vuoden laboratoriotöitä, voinko osallistua tänä vuonna pelkästään kurssin harjoituksiin? Saanko niistä hyvityspisteitä?
 • Kyllä. On suotavaa osallistua kurssille (harjoituksiin ja/tai luennoille) ja kerrata teoriaa, jos aikoo osallistua helmikuun tenttiin. Hyvitykset lasketaan samalla tavoin kuin muillekin.
En pääse osallistumaan laboratoriotöissä viikon XX vuorolle. Voinko tehdä työn jossain toisessa ryhmässä?
 • Tietyin rajoituksin kyllä. Asiasta on sovittava omaa ryhmää vetävän assistentin kanssa, jotta hän tietää milloin olet tehnyt työn. Lisäksi tästä on sovittava sen ryhmän assistentin kanssa, jonka ryhmän kanssa olisi menossa työtä tekemään, jotta hän voi tarkastaa, mahtuuko ryhmään, onko tarvittava laitteisto vapaana ja onko ryhmään mahdollista ottaa ylimääräinen henkilö kyseiselle vuorolle. Yleensä nämä onnistuvat.
 • Jos viimeinen laboratoriotyökerta jäi väliin, kurssin lopussa järjestetään vielä jokunen rästivuoro, jonka aikana voi tehdä puuttumaan jääneen työn. Jos haluat rästivuorolle, ota yhteyttä dosentti Jani Sainioon.

Kurssin arvostelu

Millä suorituksella pääsee tentistä läpi?
 • Laboratoriotyöt pitää olla hyväksytty
 • Kurssin loppuarvostelussa pitää saada vähintään 50 pistettä.

Mitä kaikkea otetaan mukaan kurssin arvostelussa? 
Kurssin arvostelu on kuvattu kurssiesitteessä. Siellä kerrotaan, että loppuarvosteluun voi kerätä pisteitä tentistä, laboratoriotöistä, luennoista ja erilaisista harjoituksista.

Kuinka kauan pisteet ovat voimassa?

 • Laboratoriotöiden pisteen vanhenevat vuoden 2022 helmikuussa
 • Tentin ja tenttimuistiinpanojen pisteet ovat voimassa vain siinä tentissä, josta ne on annettu
 • Muut pisteet vanhenevat syyskuussa 2021.
Mistä pisteet voi tarkastaa?
 • MP:n antamat pisteet H, K ja Q-harjoituksista voi nähdä harjoituksittain MP-järjestelmässä. Siellä näkyy myös luennoista annetut alustavat pisteet. Kaikki MP:ssä näkyvät ovat satakertaisia. 
 • MyCoursesin Arvioinnit -sivulle lasketaan ajoittain Luentopisteiden, MP-pisteiden ja harjoittelupaketin pisteiden perusteella alustava pistemäärä, joka kertoo kuinka paljon tenttipisteisiin lisättäviä pisteitä on viimeiseen päivitykseen mennessä kertynyt. Koska tenttipisteitä ei tässä vaiheessa tunneta, pistemäärä on vain suuntaa antava. Arvioinnit -sivu löytyy vasemmasta sivupalkista.
 • Laboratoriotöiden pisteet ilmoitetaan erikseen.
 • Lopulliset pisteet näkyvät kurssin suoritusilmoituksessa tentin jälkeen. 

Miten hyväksytyn kurssin arvosanaa voi korottaa? Millä tavalla hyvityspisteet otetaan huomioon arvosanan korotusyrityksessä
 • Arvosanaan voi korottaa vain uusintatentillä, jos laboratoriotyöt ovat edelleen voimassa. Jos laboratoriotyöt eivät ole voimassa, tulee koko kurssi suorittaa uudelleen alusta alkaen.
 • Uusintatenteissä pisteet lasketaan samalla tavalla kun kurssin varsinaisessa tentissä. Kurssilla ei ole erillisiä arvosteluasteikkoja arvosanaa korottaville.


Salilaskuharjoitukset

Voinko vaihtaa ryhmää?
 • Voit. Ryhmän vaihdosta ei tarvitse ilmoittaa.
 • Jos sali on täynnä, ilmoittautuneilla on ensisijainen oikeus harjoituksiin osallistumiselle. Muut voivat osallistua, jos salissa on tilaa. 


MasteringPhysics-harjoitukset, e-kirja ja niiden ongelmat

Miten pääsen Masteringphysic-järjestelmään?
 • Järjestelmään on suora linkki kurssin MyCourses-sivuilta Harjoitukset ja Luennot. Erillistä sisäänkirjautumista tai salasanaa ei tarvita.
 • Kaikilla weboodissa kurssille (ja johonkin kurssin laboratorio- tai laskuharjoitusryhmään) ilmoittautuneille pääsyn pitäisi toimia automaattisesti.

En pääse kirjautumaan MasteringPhysicsin harjoituksiin.
En pääse kirjautumaan sähköiseen kirjaan 

Luennoitsijalle voi toki lähettää kuvauksen ongelmasta, mutta teknisten ongelmien kanssa hän ei juurikaan pysty auttamaan. Parempia vaihtoehtoja ovat MyCoursesin tuki (mycourses@aalto.fi), joka voi auttaa kotimaisilla kielillä tai Pearsonin tuki, josta löytyy valmiita vastauksia ja sitä kautta voi ottaa yhteyttä tukeen englanniksi. Pearsonin tuen toimia helpottaa ja vastauksen saamista nopeuttaa, jos liität kysymykseesi seuraavat tiedot:
 • Sähköpostiosoitten, jota käytän MyCoursesissa ja nimesi siinä muodossa, kun se esiintyy MyCoursesissa.
 • kuvauksen ongelmasta ja/tai virheilmoituksista
 • mitä ohjelmaa ja käyttäjärjestelmää käytät
 • lisäksi seuraavaan lauseeseen on koottu muita heidän usein kysymiään tietoja, joten voit kopioida sen sellaisenaan. I am studying at Aalto University on the course PHYS-A2110. Our teacher is prof Lahtinen. We use MasteringPhysics and the access is via direct integration from the MyCourses (Moodle) system. The Course ID is MPPLUS_____.

En ehtinyt palauttaa MP-tehtäviä annetussa ajassa. Haluaisin palauttaa niitä myöhässä. Voinko vielä saada pisteitä?
 • Tehtävien palauttamisella on takaraja, joka on kerrottu jokaisen harjoituksen alussa. Eri harjoituksissa myöhästymisen takia tuleva vähennys on hiukan erilaista. Voit katsoa, miten pisteytys tehdään klikkaamalla harjoituksen alussa näkyvää linkkiä tejkstissä "To understand how points are awarded, read the Grading Policy for this assignment”. 
 • Q-tehtävistä ei saa pisteitä takarajan umpeuduttua.
 • Lh-harjoituksista voi takarajan jälkeenkin saada osan pisteistä, joten myös takarajan jälkeen tehtäviä kannattaa käyttää opiskeluun. 
 • K-harjoituksien takaraja on ohjeellinen ja myöhässä palauttamisesta ei vähennetä pisteitä.
 • Pisteiden keruumahdollisuus päättyy lopullisesti kurssitoteutuksen ensimmäiseen tenttiin. Vielä tämänkin jälkeen harjoituksia voi vielä tehdä, mutta pisteiden kohdalta tilanne ei enää muutu. 
Kurssilla ei jaeta kaikkiin laskuharjoitustehtäviin malliratkaisuja. Miten voin kerrata harjoituksia tenttiin?
 • Vaikka tehtävä on palauttu, sen voi ratkaista uudelleen alusta alkaen (Rework for Practise). Tämä ei hävitä siihen mennessä tehtävästä kerättyjä pisteitä, mutta se ei myöskään tuota lisää pisteitä. Näin voi kuitenkin valmistautua tenttiin. 
 • Tehtävissä on vinkkejä, jotka opastavat oikeaan ratkaisuun. Tenttiin lukuvaiheessa niitä kannattaa käyttää apuna.

Löysin MP-tehtävästä virheen tai puutteen. Miten antaa palautetta MP:n tehtävistä?
 • Kun tehtävä on valmis, MP tarjoaa joka tehtävässä mahdollisuutta antaa palautetta. Tähän pääsee valitsemalla Provide Feedback. Linkistä aukeavaan ikkunaan kirjoitetut kommentit tulevat luennoitsijalle. Tässä voi kommentoida tehtävää, kertoa oivalluksistaan, kysyä epäselväksi jäänyttä asiaa tai kertoa mihin olisi tarvinnut vinkkiä. Kaikki asialliset viestit luetaan, mutta niihin vastataan harkinnan mukaan. 
 • Jos koet, että MP on antanut sinulle epäoikeudenmukaisesti liian vähän pisteitä, voit ilmoittaa asiasta luennoitsijalle jolloin pisteitä voidaan korjata. Korjaukset kuitenkin tehdään vasta tentin jälkeen ja silloinkin vain siinä tapauksessa, että korjauksella näyttäisi olevan vaikutusta kurssista saatavaan arvosanaan. Pisteiden korjauspyyntöpyyntö tulee tehdä MP:n omaa palautejärjestelmää käyttäen (Provide Feedback), sillä näin palaute liittyy automaattisesti oikeaan opiskelijaan ja oikeaan tehtävään. Pisteiden korjauspyyntöpyyntöviesteihin ei pääsääntöisesti vastata, mutta ne pidetään tallessa tenttiarvosteluun asti. Kun tenttitulokset on julkaistu, ja havaitset, että jäit niukasti arvosanarajan alapuolelle, voit pyytää tilannetta tarkastettavaksi osaltasi.

Tentistä ja tenttiin ilmoittautumisesta

Pitääkö tenttiin ilmoittautua? 
Myöhästyin tentti-ilmoittautumisesta, pääsenkö vielä mukaan?
Saanko osallistua kurssin tenttiin, vaikka en ole ilmoittautunut kurssille?

 • Kurssin tenttiin voi ilmoittautua, vaikka ei olisi ilmoittautunut kurssille.
 • Tentteihin tulee ilmoittautua WebOodissa seitsemän päivää ennen tenttiä, kuten Aalto-yliopiston tenttiohje edellyttää. Tenttiohjeen mukaan "ilmoittautuminen on edellytys tenttisuorituksen arvostelemiseksi ja suoritusmerkinnän saamiseksi" ja "tenttisaliin otetaan vain tenttiin ilmoittautuneet". 
 • Ilmoittautuminen kevään kurssille sisältää ilmoittautumisen tämän vuoden helmikuun kurssitenttiin. Helmikuun tenttiin ei siis tarvitse erikseen ilmoittautua, jos on III-periodin kurssilla ilmoittautuneena.
 • Jälki-ilmoittautuminen tenttiin ei ole mahdollista. Luennoitsija ei ota vastaan jälki-ilmoittautumisia, ei edes perustelluista syistä.
 • Tenttiin voi yrittää osallistua myös ilmoittautumatta, sillä Aalto-yliopiston tenttiohjeen mukaan kaikki tentissä palautetut vastaukset tulee arvostella; voit siis mennä tenttisaliin katsomaan olisiko siellä tilaa. Fysiikan tenteissä on yleensä ollut ja tenttiin päästetään osallistumaan kaikki tulijat, jos resurssit sen sallivat.
 • Huomatkaa kuitenkin, että tenttisaliin varataan paikka vain ilmoittautuneille! Mikäli tenttiin olisi tulossa enemmän opiskelijoita, kuin heille on varattu paikkoja tai tehtäväpapereita, siirrytään järjestelyyn, joka on kaikille osapuolille epämiellyttävä: koko sali tyhjennetään, ovella järjestetään nimenhuuto ja vain tenttiin ilmoittautuneet pääsevät sisälle. Tämä lyhentää myös kaikkien vastausaikaa tentissä. Kannattaa siis ilmoittautua.
Milloin kurssista järjestetään tenttejä?
 • Kurssitentti järjestetään kurssin päätteksi helmikuussa.
 • Rästitentit järjestetään toukokuussa sekä elo-syyskuun tutkintokaudella. Tenttipäivät ilmoitetaan WebOodissa.
 • Rinnakkaiskurssista PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI)järjestetään tenttejä muulloinkin. Niiden tenttipäivät löytyvät myös WebOodista.
Tarvitsen lisäaikaa tenttiin esimerkiksi lukihäiriön takia. Onnistuuko se?
 • Yleensä onnistuu. Jos pari viikkoa ennen tenttiä lähettää pyynnön kurssin luennoitsijalle, niin hän voi pyytää edelleen tentin järjestäjää varaamaan tarvittavan tilan ja valvojan.
 • Jos pyytää tenttiä edeltävänä päivänä, niin ei välttämättä onnistu. Toki voi käydä niin onnekkaasti, että järjestelyt on tehty jo jotain toista opiskelijaa varten ja siihen mahtuu mukaan.

Kurssin korvaminen

Miten tämän kurssin voi korvata?
 • Kurssin voi korvata suorittamalla rinnakkaiskurssin PHYS-A1110 Aineen rakenne (SCI) kokonaisuudessaan. Jos suoritat rinnakkaiskurssin, voit käyttää siitä saatua suoritusta ilman erillistä korvauspäätöstä.
 • Jos sinulla on suoritettuna jossain muussa yliopistoissa vastaavan sisältöinen ja tasoinen kurssi, tapauksesta voi olla ennakkotapaus CHEM-koulun kansliassa. Tällöin korvaaminen onnistuu saada korvauspäätöksen suoraan. Tarvittaessa voit hakea puoltoa kurssin vastaavalta opettajalta.

Onko kurssille kerätyt pisteet voimassa myös rinnakkaiskurssin tenteissä?
 • Kurssin aikana kerätyt laboratoriotöiden pisteet siirtyvät rinnaiskurssille, mutta ne otetaan huomioon tuon rinnakkaiskurssin sääntöjen mukaisesti.
 • Luennoista ja harjoituksista kerätyt pisteet eivät siirry kurssilta toiselle.

Last modified: Monday, 21 December 2020, 10:49 AM