ARBETSGÅNG

  • Studera närmare statistiken du har valt i materialet Norden i tal 2019. Du kan välja enligt din egen intresse men gärna så att det finns någon koppling till din egen bransch.

  • Vad är centralt i materialet? Vad är överraskande? Vad är självklart? Gör jämförelser nordiska länderna emellan.
  • Presentera det viktigaste/ intressantaste innehållet med hjälp av materialet

1. Ange källan
Tabellen xx visar att... ­Av diagrammet framgår att... ­Enligt statistiken ...

2. Beskriv de statistiska uppgifterna i tabellen/ figuren/diagrammet

3. Dra slutsatser, gör tolkningar!

  • Alternativ 1 - skriftlig uppgift (obligatorisk)

- Skriv en analyserande text på ca 150 ord och lämna den in i diskussionsforumet nedan.
- Efter att du har fått respons av läraren ska du skriva texten på nytt enligt lärarens anvisningar och lämna in den andra versionen på samma diskussionsforum som svar på den första texten.

Alternativ 2 - muntlig presentation (obligatorisk)
- Presentera innehållet i statistiken som du har valt muntligt med hjälp av visuell stödmaterial. Lämna in din videopresentation på diskussionsforumet i modul 6 "Muntlig presentation av valfritt slag".
- Lämna in andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen efter att du har fått respons av läraren.

Alternativ 3 - skriftlig eller muntlig uppgift - (frivillig/extra)
- Lämna in din text eller din muntliga presentation (video) på diskussionsforumet i den här modulen.

Läs andras analyser och kommentera dem samt ställ frågor! Svara på frågor som du får.


 

 

Last modified: Wednesday, 27 January 2021, 2:05 AM