ARBETSGÅNG

  • I den här uppgiften får du göra en presentation där man ser vilket Agenda 2030-mål du själv skulle vilja påverka som expert som har studerat vid Aalto. 

  • Du kan rita eller skriva en presentation om dig själv. Du kan också göra bilden genom att fotografera eller med hjälp av bildbehandling. Bilden och presentationen berättar vad och hur du vill påverka. Bilderna kan också vara humoristiska och skämtsamma. 
  • Gör en presentation om dig själv som expert och berätta vilket Agenda 2030-mål du särskilt vill påverka och med vilka medel, och för hurdan slags värld du vill agera. 

Alternativ 1 - skriftlig uppgift (obligatorisk)
- Skriv en text på ca 150 ord och lämna den in i diskussionsforumet nedan.
- Efter att du har fått respons av läraren ska du skriva texten på nytt enligt lärarens anvisningar och lämna in den andra versionen på samma diskussionsforum som svar på den första texten.

Alternativ 2 - muntlig presentation (obligatorisk)
Du kan även göra porträttet med penna och papper eller till exempel med en ordbehandlare, Prezi eller motsvarande. Lämna in din visuella presentation på diskussionsforumet i den här modulen.

Alternativ 3 - skriftlig eller muntlig uppgift - (frivillig/extra)
- Lämna in din text eller din muntliga presentation (video) på diskussionsforumet i den här modulen.

Läs andras porträtt och kommentera dem samt ställ frågor! Svara på frågor som du får.

 
 

Last modified: Wednesday, 27 January 2021, 2:04 AM