ARBETSGÅNG

  • Föreställ dig hurdan världen är 2030, då man har uppnått målen för Agenda 2030
  • Skriv goda nyheter för 2030 om klimatet och förebyggande av klimatförändringen med hjälp av Aaltos innovationer inom din bransch. 
  • Hur har man motverkat klimatförändringen före 2030?  Hur har man uppnått alla sjutton mål? Hur har Aaltos innovationer eller dina egna åtgärder som expert inom din bransch  bidragit till att bromsa upp klimatförändringen?
  • Skriv en nyhetstext som innehåller en rubrik, en brödtext samt illustrationer genom att fotografera eller rita. Skriv också bildtexter.  Nyheten kan också innehålla en faktaruta om klimatförändringens historia, klimataktivism, inflytelserika unga eller tips för att dämpa klimatförändringen. 

Alternativ 1 - skriftlig uppgift (obligatorisk)
- Skriv en text på ca 150 ord och lämna den in i diskussionsforumet nedan.
- Efter att du har fått respons av läraren ska du skriva texten på nytt enligt lärarens anvisningar och lämna in den andra versionen på samma diskussionsforum som svar på den första texten.

Alternativ 2 - visuell presentation (obligatorisk)
- Du kan även göra nyheten med penna och papper eller till exempel med en ordbehandlare, Prezi eller motsvarande. Lämna in din visuella presentation på diskussionsforumet i den här modulen.

Alternativ 3 - skriftlig eller visuell uppgift - (frivillig/extra)
- Lämna in din text eller din visuella presentation (bild, prezi osv.) på diskussionsforumet i den här modulen.

Läs andras produktioner och kommentera dem samt ställ frågor! Svara på frågor som du får.

  

 
 

Last modified: Wednesday, 27 January 2021, 2:07 AM