ARBETSGÅNG

 • Välj fritt ett aktuellt tema inom din bransch. Du kan även använda exempel nedan.

  • Hållbar utveckling
  • Elbilar
  • Kärnkraft
  • Plagiat av märkeskläder
  • Tornhus
 • Definiera temat. Skriv nyckelord.
 • Beskriv därefter vad som karakteriserar temat. Skriv nyckelord.
 • Problematisera slutligen temat. Skriv nyckelord.
 • Presentera temat muntligt.

Gör en kort videopresentation

(frivillig/extra)

- Presentera temat i videoformat. Använd visuellt stödmaterial och presentera temat med hjälp av att definiera, karakterisera och problematisera.


Titta på andras presentationer och kommentera dem samt ställ frågor! Svara på frågor som du får.


 
 

Last modified: Wednesday, 27 January 2021, 2:06 AM