Toisen kotimaisen (ruotsin) kielen suullinen koe


Ruotsin kielen suullinen koe koostuu kahdesta osasta:

1. Omaan alaan liittyvä videoesitys 4 - 5 min.

2. Pari- tai ryhmäkeskustelu n. 1,5 - 2 minuuttia per keskustelija (jos kaksi keskustelijaa niin keskustelun pituus on n. 3 - 4 minuuttia).

Esityksen tulee liittyä omaan alaan ja se tulee valmistella etukäteen. Valitse aihe, josta olet aidosti kiinnostunut ja josta sinun olisi helppo kertoa jollain toisellakin kielellä. Sinua auttaa se, että tiedät aiheesta jotain jo etukäteen ja myös se, että aihe on jollain tavalla omakohtainen.


Aivan esityksen alussa esittele itsesi ja aiheesi: Mikä on nimesi? Missä korkeakoulussa opiskelet? Mikä on pääaineesi? Mitä tulet esittelemään? Miksi olet kiinnostunut juuri tästä aiheesta?

Esityksessä on tarkoitus käyttää apuna havaintomateriaalia. Videolla voi käyttää vaikka PowerPointia ja lisäksi voi kuvata kaupungilla tai luonnossa. Videolla tulee kasvojen näkyä suurimman osan ajasta.

Tarkoitus on kertoa asiasta omin sanoin mahdollisimman luonnollisesti. Kyseessä ei ole koe, jossa testataan, miten hyvin osaat lukea tekstiä suoraan paperista. On suositeltavaa, että havaintomateriaali koostuu kuvista, kaavioista tai videosta, ei tekstistä. Näin havaintomateriaali tukee omin sanoin kertomista.

Ryhmäkeskustelu tapahtuu pidetyn esityksen pohjalta. Esityksen aikana muut opiskelijat miettivät kysymyksiä ja kommentteja, joita esittää ryhmälle tai esityksen pitäjälle. Esityksen pitäjä voi valmistella muutamia johdattelevia kysymyksiä auttamaan keskustelua alkuun. Muiden ryhmäläisten tehtävä on osallistua aktiivisesti keskusteluun.

Ryhmäkeskustelu tehdään myös videolla niin, että tapaatte esim. Zoomissa tai soitatte toisillenne puhelimella ja kuvaatte keskustelun. Jos et löydä kesksustelukumppania, voit tehdä keskustelun perheenjäsenen tai kaverin kanssa.

Molemmat nauhoitukset palautetaan tälle alustalle palautuskansioon.

Kiinnitä huomiota ääntämiseen. Netissä voit kuunnella kirjoittamasi tekstin (osissa) osoitteessa: http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.htmlLast modified: Tuesday, 5 May 2020, 3:25 AM