Tehtävä 5 (s. 41): kirjoita sana monikon genetiivissä.

Tehtävä 6. (s. 42): Kirjoita täytyy / ei tarvitse tai kannattaa / ei kannata -lauseita

osa-aikatyö: part-time job
varata (4): to set aside
ajoissa: early
mainostaa (1): to advertise
epäselvä: unclear
hankkia (1): to get, to obtain
vasta-aloittanut: newly started

Tehtävä 7 (s. 42): Katso kuvaa ja sanalistaa alla. Valitse sopiva sana listasta ja kirjoita se monikon genetiivissä.

mies, työntekijä, ihminen, työ, lapsi, vaate, pyykki, alainen (employee), kaikki, he, suunnitelma

päällikkö = pomo
takia: because of

Tehtävä 10: Miten reagoit?

Muista reaktiosanat s. 35Last modified: Tuesday, 18 May 2021, 1:27 PM