Analyysi, virhearviointi ja mittalaitteiden käyttö

Suoran sovittamista, virheanalyysia ja perusmittalaitteiden käyttöä on selitetty oheisessa kalvopaketissa:


Esimerkki kuvaajan laadinnasta ja suoran sovittamisesta pienimmän neliösumman menetelmällä (PNS):


Esimerkkejä kokonaisdifferentiaalin ja suhteellisen virheen käytöstä virhearvioinnissa:


Ohjelmistojen käyttöohjeet

Mittaustulosten käsittely tietokoneella-ohjeessa käsiteltään Excelin, Matlabin ja Originin käyttöä labratöiden tarpeisiin. LoggerPro-ohjelmaa taas tarvitaan mittaamiseen osassa töistä. Se löytyy mittauspohjineen labran koneilta, mutta on myös ladattavissa omalle koneelle download.aalto.fi-palvelusta.


Muu materiaali

Last modified: Wednesday, 26 May 2021, 10:51 AM