Katsokaa ryhmän kanssa kotitehtävä: harjoitus 4 (s. 83). Vertailkaa adjektiiveja, jotka löysitte.

Löysittekö...

...paljon samoja adjektiiveja?

...uusia adjektiiveja?

...hauskoja tai kiinnostavia adjektiivia? 

...hyödyllisiä adjektiiveja? 


Last modified: Tuesday, 22 June 2021, 1:58 PM