In English

Kun jätät opinnäytteesi tarkastukseen, on työn oltava täysin valmis ja ohjaajan on täytynyt antaa lupa työn jättöön. Lue tarkemmat ohjeet täältä: https://into.aalto.fi/display/eneconomics/Completing+your+master%27s+thesis

Maisterin tutkinnon opinnäytteen tarkastusta ja hyväksymistä varten sinun tulee

  1. ladata opinnäytteesi PDF/A-tiedostona auki olevaan palautuslaatikkoon
  2. ladata opinnäytteesi PDF/A-tiedostona arkistointia varten tästä linkistä kirjastolle

Huom!

  • Tallenna työ ainoastaan yhteen palautuslaatikkoon.
  • Kauppakorkeakoulussa 1.8.2020 alkaen maisterin tutkinnon kypsyysnäyte on opinnäytteen tiivistelmä. Erillistä kypsyysnäytettä ei palauteta, ellet ole suorittanut alempaa korkeakoulututkintoasi ulkomailla ja koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi. Lue lisää: into.aalto fi > oma ohjelmasi > Opintojen suunnittelu > Kypsyysnäyte.  Jos tämä koskee sinua, ota yhteys ohjelmasi opintojen suunnittelijaan.


Valmistuminen

Valmistuaksesi sinun on haettava tutkintotodistusta. Ennen tutkintotodistuksen hakemista, varmista että sinulla on HOPSillasi oikeat koodit (ECON.thes ja BIZ.matr). Katso ohjeet tutkintotodistuksen tilaamiseen: into.aalto fi > oma ohjelmasi > Valmistuminen


In English

When you wish to submit the final version of your thesis, the thesis has to be completely ready, and you need to have a permission from the supervisor to submit the thesis. Please read the instructions here: https://into.aalto.fi/display/eneconomics/Completing+your+master%27s+thesis

To submit the final version of your thesis for evaluation, you must

  1. Submit your thesis as a PDF file to an open submission folder
  2. Submit your thesis as a PDF file to library via this hyperlink


Please note!

  • Submit your thesis only in one submission folder
  • As of August 1, 2020 in the Aalto Business School the maturity essay for the master's degree is the abstract of the thesis. A separate maturity essay is not submitted, unless you have received your first cycle university degree outside of Finland and your language of secondary education is Finnish or Swedish. Please read more: into.aalto.fi > your programme > Planning your studies > maturity test. If this applies to you, please contact your programme's planning officer


Graduation

In order to graduate, you have to order your diploma. Before applying for the diploma, make sure that you have the correct codes in your Personal Study Plan (ECON.thes and BIZ.matr). Further information on ordering the diploma can be found in into.aalto.fi > your programme > Graduation.

Last modified: Tuesday, 15 February 2022, 12:41 PM