Palautekooste keväältä 2022 PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (82 vastaajaa)

Mikä kurssilla oli hyvää? 

Mikä edisti oppimistasi?

Mikä kurssilla oli huonoa/ei toiminut? 

Mikä haittasi oppimistasi?

 Luennot
 • Luentokysymykset (14x)
 • Tunneilla lasketut esimerkit (4x)
 • Luennot olivat selkeitä / hyviä (4x)
 • Oli hyvä, että luennot nauhoitettiin. (4x)
 • Mahdollisuus saada tehtävistä pisteitä luennon aikana (4x)

Luennot

 • Esimerkkilaskut olivat hyödyttömiä (2x)
 • Esimerkkilaskuja olisi voinut olla enemmän (2x) 
 • Luennot olivat vaikeita seurata (3x) / menivät liian syvälle (2x) 
 • Luennot eivät olleet kattavia (2x) / olivat hyödyttömiä (2x) 
 • Luentodiat olivat sekavia / käsialaa oli vaikea lukea (2x)
 • Opettaja ei vastannut oppilaiden kysymyksiin riittävästi (2x) 
 

Harjoitukset

 • Laaja valikoima erilaisia tehtäviä (8x) joista voi valita hyödyllisimmät 
 • MP-tehtävät (3x) tai vain tehtävät (4x)
 • Livelaskarit (3x)
 • Aikataulutetut harjoitukset (2x)
 • Assarit (2x)
 • Tehtävien laskeminen (2x) 

Harjoitukset

 • assarit eivät osanneet ratkaisuja riittävän hyvin (9x)
 • toinen assari ei auttanut juuri ollenkaan. (6x)
 • Väärästä vastauksesta rokotettiin laskuharjoituksissa liikaa (7x)
 • laskarit olivat vaikeita (6x)
 • Kaikkiin laskaritehtäviin ei ollut malliratkaisuja (4x)
 • Q-tehtävät liian vaikeita (2x)
 • MP ei hyväksynyt vastausta (2x) tai joku muu MP juttu (2x)

 

Laboratoriotyöt

 • Laboratoriotyöt olivat hyviä (11x)
 • Loistava labra-assari (6x)

 

Laboratoriotyöt

 • Assistentti ei osannut auttaa (4x)

Muut asiat

 • Tarjolla oli monenlaisia tehtäviä ja oppimateriaalia (3x)
 • Monta eri tapaa kerätä pisteitä. (2x)
 • Youtubevideo -ehdotukset (2x)
 • Oppikirja (2x)
 • Selkeä paketti mielenkiintoista asiaa (3x)
 Muuta

 •  Kurssilla on liikaa asiaa yhden periodin kurssiksi (6x)
 • Jotkut asiat mentiin liian nopeasti (6x)
 • Kurssialue on liian laaja (4x) liian vaikea (2x)

 

Luennoitsijan kommentit:

 • Kurssi on laaja ja sen takia asioissa edetään nopeasti. Opiskelijoiden ilmoittaman keskimääräinen työmäärä sopii hyvin opintopistemäärään, mutta lähtötietojen erilaisuuden takia joillakin opiskelijoilla työmäärä kasvaa suureksi. 
 • Vuoden 2023 kurssia kevennetään jättämällä pois viimeisen luennon aihepiiri.
 • Laskuharjoituksia kehitetään joka vuosi ja kurssille pyritään hankkimaan asiansa osaavia ja motivoituneita assistentteja. 


Last modified: Thursday, 5 May 2022, 2:30 PM