Lindblom-Ylänne, S., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Parpala, A. & Pyhältö, K. 2009. Oppiminen yliopistossa. Teoksessa S. Lindblom-Ylänne& A. Nevgi, Yliopisto-opettajan käsikirja. s.70-99.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/330402

tai

Englanninkielinen vaihtoehto:

Biggs & Tang, 2007. (4th ed.)

Read and familiarise yourself with the Chapter 2: Teaching according to how students learn, AND part of the Chapter 3: Setting the stage for effective teaching, pages 16-39 in Biggs, John and Tang, Katherine. Teaching for Quality Learning at University. 2007. (4th ed.) McGraw-Hill, .

Please remember to close the e-book after you have read or printed the materials (due to the limited number of book licences at Aalto library)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=405333&site=ehost-live&authtype=sso&custid=ns192260&ebv=EB&ppid=pp_16

  • Lue teksti niin, että voit keskustella ja työskennellä aiheen parissa.
  • Materiaalin pohjalta työskennellään etenkin sessiossa 3. (ti 1.2.)

Kun olet tehnyt tehtävän, voit merkitä sen tehdyksi klikkaamalla neliötä aktiviteetin oikeassa yläkulmassa.

Senast redigerad: tisdag, 1 februari 2022, 15:11