1. Luentovideot

Katso myös luentokalvot 24–27 (ja tarkemmin YF 28.8), vaikkei magneettisista materiaaleista ole luentovideota.


2. Lukuohjeet oppikirjaan

Viikon aineisto löytyy Young & Freedmanin kirjan luvusta 28.


3. Sanasto

 • Biot–Savartin laki t. Biot'n ja Savartin laki = Biot–Savart law or law of Biot and Savart = Biot–Savarts lag
 • lävistyslaki t. (integraalimuotoinen) Ampèren laki = Ampère's [circuital] law = [integralformen av] Ampères lag
 • rengas- t. toroidikela = toroidal solenoid or toroidal coil = toroidspole
 • magnetoida = magnetize = magnetisera
 • magnetoituma \( \vec{M} \) = magnetization = magnetisering
 • permeabilisuus t. permeabiliteetti \( \mu \) = permeability = permeabilitet
 • suhteellinen permeabilisuus \(\mathrm{K}_m\) = relative permeability = relativ permeabilitet
 • (magneettinen suskeptiivisuus \( \chi_m \) = magnetic susceptibility = magnetisk susceptibilitet)
 • para-, dia-, ja ferromagneettinen = para-, dia-, and ferromagnetic = para-, dia- och ferromagnetisk
 • magneettinen alkeisalue = magnetic domain = magnetiskt domän
 • epälineaarinen = nonlinear = icke-linjär (eller olinjär)
 • hystereesi = hysteresis = hysteres