Laboratoriotöistä voi saada enintään 20 pistettä kokonaisarvosteluun. Vähimmäisvaatimus on kaikkien laboratoriotyön suorittaminen hyväksytysti. 

Laboratoriotöistä on saatavilla yhteensä 20 pistettä. Pisteet jakaantuvat siten, että harjoittelupaketista on tarjolla 5 pistettä ja laboratoriotöistä (3 kpl) 5 pistettä / työ. Laboratoriotyöt sekä niistä kerätyt pisteet ovat voimassa seuraavan kurssitoteutuksen loppuun saakka (mukaan lukien kurssin lopputentti), mutta vain jos kaikki laboratoriotyöt on suoritettu hyväksytysti.


Laboratoriotöiden pisteet jakautuvat seuraavasti:

Harjoittelupaketti (max. 5 p)

Harjoittelupaketti on kurssikohtainen eli se suoritetaan jokaisella kurssilla erikseen
 o 
Harjoittelupaketti suoritettu viimeistään ti 7.2.: 0-5 p
 o
 Harjoittelupaketti suoritettu myöhemmin tai ei ollenkaan: ± 0 p

Laboratoriotyöt (max. +5 p/työ)

Laboratoriotöissä arvioidaan neljää osa-aluetta:

Esitehtävät (max. + 1,5 p)
 o 
kysymyksiin vastattu oikein ja huolellisesti

Hypoteesit/testaus + loppupohdinnat (max. + 1,5 p)
 o 
hypoteesit perusteltu fysiikan avulla (hypoteesin ei tarvitse olla oikein!)
 o
 testaus selitetty ja perusteltu fysiikan avulla, mikä meni pieleen, jos hypoteesi oli väärin
 o 
pohdinnat perusteltu hyvin ja mahdolliset kirjallisuusarviot tehty huolellisesti

Mittausten analyysi + virhetarkastelu (max. + 2 p)
 o 
oikeaoppiset kuvaajat
 o 
analyysin oikeellisuus
     -
 oikeiden menetelmien käyttö
     -
 virheelliset pisteet kuvaajassa jätetty huomiotta
 o
 virhetarkastelu tehty oikeaoppisesti siltä osin, kun sitä vaaditaan
 o 
tuloksien ilmoitustarkkuus ja yksiköt

Tuntiaktiivisuus (± 0 p tai -1 p)
 o
 osallistuminen parityöskentelyyn työn eri vaiheessa
 o
 aktiivinen ja kyseenalaistava ote työskentelyyn
 o 
itsearviointi (yhdistetään assistentin arvioon)
Last modified: Tuesday, 27 December 2022, 3:15 PM