Ilmoittautuminen

En ole vielä ilmoittautunut kurssille. Ehdinkö vielä mukaan?
 • Ilmoittautuminen on mahdollista niin kauan, kun SISU sen sallii. 
 • Sen jälkeen, kun kurssin laboratoriotyöt ovat alkaneet, kurssille ei ole perusteltua tulla enää mukaan ja tällöin ilmoittautuminen ei ole enää mahdollista.
 • Jos kysymyksesi koskee tentti-ilmoittautumista, katso vastaus kohdasta Tentistä ja tenttiin ilmoittautumisesta

Salilaskuharjoitukset ja luennot

Ryhmät ovat täynnä? Miten voin päästä mukaan?
Voinko vaihtaa ryhmää?
 • Kurssin ilmoittautumisvaiheessa laskuharjoitusryhmät tulevat yleensä täyteen, kun ilmoittautuineiden enimmäismäärää rajoittaa salin koko. Suurempias saleja tai useampia ryhmiä ei perusteta, sillä ensimmäisen viikon jälkeen kaikissa ryhmissä on joka vuosi ollut tilaa. 
 • Laskuharjoitusryhmää saa vaihtaa vapaasti, jos saleissa on tilaa. Ryhmän vaihtamisesta ei tarvitse ilmoittaa kenellekään.
Saako laskuharjoituksissa käymisestä pisteitä?
 • Saliharjoituksiin osallistuminen ei ole pakollista eikä siitä anneta pisteitä kurssin loppuarviointiin.
Voiko luentoja seurata etänä? Tallennetaanko kurssin luennot?
 • Luennot ovat vain lähiopetuksena. Luentoja ei voi seurata etänä.
 • Luentoja ei talleteta. Kurssilla pyritään jakamaan vuonna 2021 talletetut luennot. Luentoja ei ole tekstitetty ja saavutettavuusdirektiivin tuoman rajoitteen takia ne ovat katsottavissa vain joulukuun kurssitenttiin saakka.

Laboratoriotyöt

Olen suorittanut tämän kurssin laboratoriotyöt aiemmin. Voinko käyttää niitä kurssin suorittamiseen?
 • Syksyllä 2021 tehdyt työt kelpaavat vielä joulukuun 2022 kurssitentissä.
 • Syksyllä 2021 tehdyt työt eivät kelpaa tämän kurssitoteutuksen rästitenteissä vuonna 2023.
 • Jos olet tehnyt tämän kurssin laboratoriotyöt syksyllä 2020 tai aiemmin, ne eivät ole voimassa.

Olen suorittanut rinnakkaiskurssin PHYS-A1140 tai PHYS-A5140 laboratoriotyöt. Voinko käyttää niitä kurssin suorittamiseen?
 • Vuonna 2022 rinnakkaiskursseilla tehdyt työt kelpaavat kaikissa tämän kurssitoteutuksen tenteissä.
 • Jos olet tehnyt rinnakkaiskurssin laboratoriotyöt syksyllä 2021, ne kelpaavat vielä joulukuun 2022 tentissä.
 • Jos olet tehnyt rinnakkaiskurssin laboratoriotyöt keväällä 2021 tai aiemmin, ne eivät ole voimassa.
 • Jos haluat siirtää laboratoriotyöt rinnakkaiskurssilta toiselle, kerro siitä sen kurssin vastaavalle opettajalle, jonka tenttiin osallistut, jotta hän huomaa tarkastaa rinnakkaiskurssin hyväksytyt laborartoriosuoritukset. Tämän voi tehdä esimerkiksi merkitsemällä sen selvästi tenttivastauspaperiin. Huomaa, että suoritusmerkintä tulee aina siitä kurssista, jonka tenttiin osallistuu ja että vain laboratoriotöiden pisteet siirtyvät kurssilta toiselle, muut pisteet eivät siirry.

Kuinka pitkään tämän kurssin aikana tehdyt laboratoriotyöt ovat voimassa?
 • Tällä kurssilla tehdyt laboratoriotyöt kelpaavat kurssisuoritukseen tämän kurssin ja rinnakkaiskurssien kaikissa tenteissä vuonna 2023.

Saanko laboratoriotöistä (hyvitys)pisteitä kurssin loppuarvosteluun?
 • Laboratoriotyöt ovat pakollinen osa kurssia, ja tekemällä ne hyvin voi saada pisteitä kurssin loppuarvosteluun.
 • Laboratoriotöistä saadut pisteet ovat voimassa yhtä kauan kuin itse työtkin.
 • Laboratroriotyöosuudesta kerätyt pisteet siirtyvät kurssilta toiselle, mutta ne otetaan huomioon aina suoritettavan kurssin omien pistelaskusääntöjen mukaan.

Jos käytän viime vuoden laboratoriotöitä, voinko osallistua tänä vuonna pelkästään kurssin harjoituksiin? Saanko niistä hyvityspisteitä?
 • Kyllä. On suotavaa osallistua kurssille (harjoituksiin ja/tai luennoille) ja kerrata teoriaa, jos aikoo osallistua joulukuun tenttiin. Hyvitykset lasketaan samalla tavoin kuin muillekin.

En pääse osallistumaan laboratoriotöissä viikon XX vuorolle. Voinko tehdä työn jossain toisessa ryhmässä?
 • Tietyin rajoituksin kyllä. Asiasta on sovittava omaa ryhmää vetävän assistentin kanssa, jotta hän tietää milloin olet tehnyt työn. Lisäksi tästä on sovittava sen ryhmän assistentin kanssa, jonka ryhmän kanssa olisi menossa työtä tekemään, jotta hän voi tarkastaa, mahtuuko ryhmään, onko tarvittava laitteisto vapaana ja onko ryhmään mahdollista ottaa ylimääräinen henkilö kyseiselle vuorolle. Yleensä nämä onnistuvat.
 • Jos viimeinen laboratoriotyökerta jäi väliin, kurssin lopussa järjestetään vielä jokunen rästivuoro, jonka aikana voi tehdä puuttumaan jääneen työn. Jos haluat rästivuorolle, ota yhteyttä dosentti Jani Sainioon.

Kurssin arvostelu ja pisteet

Millä suorituksella pääsee tentistä läpi?
Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää, että kaikki kolme alla olevaa ehtoa täyttyvät:
 • Laboratoriotyöt pitää olla hyväksyttyjä.
 • Tentistä tulee saada vähintään 15 pistettä.
 • Kurssin loppuarvostelussa pitää saada vähintään 50 pistettä.
Mitä kaikkea otetaan mukaan kurssin arvostelussa?
 • Kurssin arvostelu on kuvattu kurssiesitteessä. Siellä kerrotaan, että loppuarvosteluun voi kerätä pisteitä tentistä, laboratoriotöistä, luennoista ja erilaisista harjoituksista.
Kuinka kauan pisteet ovat voimassa?
 • Laboratoriotöiden pisteen vanhenevat vuoden 2023 lopussa
 • Tentin pisteet ovat voimassa vain siinä tentissä, josta ne on annettu
 • Tämän kurssin aikana kerätyt pisteet luennoilta ja laskuharjoituksista vanhenevat syyskuussa 2023.

Mistä pisteet voi tarkastaa?
 • MyCoursesin Arvioinnit -sivulle lasketaan ajoittain siihen mennessä annettujen pisteiden perusteella alustava pistemäärä, joka kertoo kuinka paljon tenttipisteisiin lisättäviä pisteitä on viimeiseen päivitykseen mennessä kertynyt. Kurssin kuluessa ilmoitetut pistemäärät eivät välttämättä ole lopullisia. Arvioinnit -sivu löytyy vasemmasta sivupalkista.
 • MP:n antamat pisteet K ja Q-harjoituksista voi nähdä harjoituksittain MP-järjestelmässä. Siellä näkyy myös luennoista annetut alustavat pisteet. Kaikki MP:ssä näkyvät ovat satakertaisia. 
 • Stack-harjoituksista saadut pisteet näkyvät Arvioinnit-sivulla
 • Laboratoriotöiden pisteet ilmoitetaan erikseen.
 • Kurssitentin tarkastamisen jälkeen tenttipisteet julkaistaan osiossa Arvioinnit ja sinne lasketaan myös kurssin lopulliset pisteet sekä kurssista annettu arvosana.
 • Rästitenttien tenttipisteet julkaistaan osiossa Aaltolaisille ja sinne lasketaan myös kurssin lopulliset pisteet sekä kurssista annettu arvosana.

En näe pisteitäni, vaikka olen palauttanut harjoituksen MP:ssä? En näe pisteitäni, vaikka vastasin luennolla Learning Catalyticsin kysymyksiin?

 • MP:ssä kerätyt pisteet näkyvät vasta, kun kyseisen harjoituksen palautusaika on umpeutunut.
 • Learning Catalyticsiin tulee mennä tämän kurssin MyCourses-sivun kautta ensin MasteringPhysicsiin ja sieltä Learning Catalyticsiin, jotta LC siirtää pisteet MP:iin. Muita reittejä käytettäessä LC kyllä toimii, mutta pisteet eivät siirry.

MasteringPhysics-harjoitukset, e-kirja ja niiden ongelmat

Miten pääsen Masteringphysic-järjestelmään?
 • Järjestelmään on suora linkki kurssin etusivuilta ja sivulta Harjoitukset. Erillistä sisäänkirjautumista tai salasanaa ei tarvita.
 • Kaikilla weboodissa kurssille (ja johonkin kurssin laboratorio- tai laskuharjoitusryhmään) ilmoittautuneille pääsyn pitäisi toimia automaattisesti.

En pääse kirjautumaan MasteringPhysicsin harjoituksiin. Harjoitus ei aukea niinkuin pitäisi.
En pääse kirjautumaan sähköiseen kirjaan.

Luennoitsijalle voi toki lähettää kuvauksen ongelmasta, mutta teknisten ongelmien kanssa hän ei juurikaan pysty auttamaan. Parempia vaihtoehtoja ovat MyCoursesin tuki (mycourses@aalto.fi), joka voi auttaa kotimaisilla kielillä tai Pearsonin tuki, josta löytyy valmiita vastauksia ja josta voi ottaa yhteyttä tukeen englanniksi. Pearsonin tuen toimia helpottaa ja vastauksen saamista nopeuttaa, jos liität kysymykseesi seuraavat tiedot:
 • Sähköpostiosoitten, jota käytät MyCoursesissa ja nimesi siinä muodossa, kun se esiintyy MyCoursesissa.
 • kuvauksen ongelmasta ja/tai virheilmoituksista
 • mitä ohjelmaa ja käyttäjärjestelmää käytät
 • lisäksi seuraavaan lauseeseen on koottu muita heidän usein kysymiään tietoja, joten voit kopioida sen sellaisenaan. I am studying at Aalto University on the course PHYS-A2140. Our teacher is prof Lahtinen. We use MasteringPhysics and the access is via direct integration from the MyCourses (Moodle) system. The course identifier is 36178_moodleblti_aaltomc .

En ehtinyt palauttaa harjoitustehtäviä annetussa ajassa. Haluaisin palauttaa niitä myöhässä. Voinko vielä saada pisteitä?
 • Tehtävien palauttamisella on takaraja, joka on kerrottu jokaisen harjoituksen alussa. MP-tehtävien osalta voit katsoa, miten pisteytys tehdään klikkaamalla harjoituksen alussa näkyvää linkkiä tekstissä "To understand how points are awarded, read the Grading Policy for this assignment”
 • Lh-harjoituksissa on palautuspäivä, jonka jälkeen pisteitä ei saa. Ratkaisut näkyvät palautusajan umpeuduttua
 • K-harjoituksissa on palautuspäivä, mutta myöhästyminen ei vähennä pisteitä.
 • Q-tehtävistä ei saa pisteitä, jos myöhästyy palautuksen takarajasta.
 • Pisteiden keruumahdollisuus päättyy lopullisesti kurssitoteutuksen ensimmäiseen tenttiin. Vielä tämänkin jälkeen harjoituksia voi vielä tehdä, mutta pisteiden kohdalta tilanne ei enää muutu.
Saako laskuharjoitustehtäviin malliratkaisut? 
 • Kaikkiin esimerkkitehtäviin on mallivastaukset, jotka julkaistaan MyCoursesissa.
 • Stackissa oleviin tehtäviin löytyy ratkaisut Stackista.
Löysin MP-tehtävästä virheen tai puutteen. Miten antaa palautetta MP:n tehtävistä?
 • Kun tehtävä on valmis, MP tarjoaa joka tehtävässä mahdollisuutta antaa palautetta. Tähän pääsee valitsemalla Provide Feedback. Linkistä aukeavaan ikkunaan kirjoitetut kommentit tulevat luennoitsijalle. Tässä voi kommentoida tehtävää, kertoa oivalluksistaan, kysyä epäselväksi jäänyttä asiaa tai kertoa mihin olisi tarvinnut vinkkiä. Kaikki asialliset viestit luetaan, mutta niihin vastataan harkinnan mukaan.
 • Jos koet, että olet saanut harjoituksista jonkin teknisen vian takia liian vähän pisteitä, voit ilmoittaa asiasta luennoitsijalle. Pisteitä voidaan korjata. Korjaukset tehdään kuitenkin vasta tentin jälkeen ja silloinkin vain siinä tapauksessa, että korjauksella näyttäisi olevan vaikutusta kurssista saatavaan arvosanaan. Pisteiden korjauspyyntöpyyntö tulee MP-tehtävien osalta tehdä MP:n omaa palautejärjestelmää käyttäen (Provide Feedback), sillä näin palaute liittyy automaattisesti oikeaan opiskelijaan ja oikeaan tehtävään. Pisteiden korjauspyyntöpyyntöviesteihin ei pääsääntöisesti vastata, mutta ne pidetään tallessa tenttiarvosteluun asti. Kun tenttitulokset on julkaistu, ja havaitset, että jäit niukasti arvosanarajan alapuolelle, voit pyytää tilannetta tarkastettavaksi osaltasi.

Tentistä ja tenttiin ilmoittautumisesta

Pitääkö tenttiin ilmoittautua?
Myöhästyin tentti-ilmoittautumisesta, pääsenkö vielä mukaan?

 • Tentteihin tulee ilmoittautua SISUssa seitsemän päivää ennen tenttiä, kuten Aalto-yliopiston tenttiohje edellyttää. Tenttiohjeen mukaan ilmoittautuminen on välttämätöntä ja tenttisaliin otetaan vain ilmoittautuneet, mutta toisaalta kaikkien saliin päässeiden ja tenttipaperin jättäneiden suoritukset tulee arvostella. Fysiikan tenteissä saliin pääsevät yleensä kaikki halukkaat, koska ilmoittautumatta tulevien osuus on ollut pieni.
 • Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista, koska sitä ei katsota tarpeelliseksi edellä kuvattujen järjestelyjen perusteella.
 • Ilmoittautuminen syksyn kurssille sisältää ilmoittautumisen tämän vuoden joulukuun kurssitenttiin. Joulukuun tenttiin ei siis tarvitse erikseen ilmoittautua, jos on syksyn kurssilla ilmoittautuneena.
Saanko osallistua kurssin tenttiin, vaikka en ole ilmoittautunut kurssille?
Voinko osallistua kaikkiin kurssin tentteihin, vai rajoitetaanko osallistumiskertojen määrää?

 • Kurssin tenttiin voi ilmoittautua, vaikka ei olisi ilmoittautunut kurssille.
 • Kaikkiin rästitentteihin saa osallistua, eikä osallistumiskertojen määrää rajoiteta.
Millaista laskinta voin käyttää tentissä?
 • Kun kurssin tentti järjestetään normaalina salitenttinä, laskinta saa ja kannattaa käyttää. Suositus on funktiolaskin, jonka patterit/akku on tarkastettu. Laskimen tulee olla sellainen, että sitä ei voi kytkeä verkkoon. Pelkkä verkkotoimintojen kytkeminen pois päältä ei kelpaa.
 • Mikäli tentti järjestämään EXAM-tenttinä, omaa laskinta ei saa ottaa mukaan. EXAM-järjestelmästä löytyy laskin. EXAM-tentti on aina erikseen ilmoitettava poikkeusjärjestely.
Saako tentissä olla mukana omia muistiinpanoja?
 • Kun kurssin tentti järjestetään normaalina salitenttinä, mukana saa olla yksi keltainen A4-arkki itse kirjoitettuja muistiinpanoja erillisen ohjeen mukaisesti. Nämä arvostellaan osana tenttisuoritusta.
 • Mikäli tentti joudutaan järjestämään EXAM-tenttinä, muistiinpanoja ei saa olla mukana. Tällöin tentin mukana on yksinkertainen kaavakokoelma.
Mistä saa keltaista paperia?
 • Muistiinpanojen pohjana käytettävää keltaista paperia pyritään jakamaan viimeisissä laskuharjoituksissa.
 • Keltaista paperia on yleensä ollut saatavissa myös prosessihuoneesta.
 • Sopivan värisen tyhjän arkin voi tulostaa kaksipuoleisena väritulostimella.
 • Paperia voi myös ostaa kirjakaupoista ja vastaavista.

Milloin kurssista järjestetään tenttejä?
 • Kurssitentti järjestetään kurssin päätteksi joulukuussa.
 • Rästitentit järjestetään toukokuussa sekä elo-syyskuun tutkintokaudella. Tenttipäivät ilmoitetaan SISUssa.
 • Rinnakkaiskurssista PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) järjestetään tenttejä muulloinkin. Niiden tenttipäivät löytyvät myös SISUsta.
Tarvitsen lisäaikaa tenttiin esimerkiksi lukihäiriön takia. Onnistuuko se?
 • Yleensä onnistuu. Jos pari viikkoa ennen tenttiä lähettää pyynnön kurssin luennoitsijalle, niin hän voi pyytää edelleen tentin järjestäjää varaamaan tarvittavan tilan ja valvojan.
 • Jos pyytää tenttiä edeltävänä päivänä, niin ei välttämättä onnistu. Toki voi käydä niin onnekkaasti, että järjestelyt on tehty jo jotain toista opiskelijaa varten ja siihen mahtuu mukaan.

Kurssin korvaminen

Miten tämän kurssin voi korvata?
 • Kurssin voi korvata suorittamalla rinnakkaiskurssin PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) kokonaisuudessaan. Jos suoritat rinnakkaiskurssin, voit käyttää siitä saatua suoritusta ilman erillistä korvauspäätöstä.
 • Jos sinulla on suoritettuna vanha Aallon fysiikan kurssi tai jossain muussa yliopistoissa vastaavan sisältöinen ja tasoinen kurssi, tapauksesta voi olla ennakkotapaus CHEM-koulussa. Tällöin korvaaminen onnistuu suoraan. Tarvittaessa voit hakea puoltoa kurssin vastaavalta opettajalta.

Onko kurssille kerätyt pisteet voimassa myös rinnakkaiskurssin tenteissä?
 • Kurssin aikana kerätyt laboratoriotöiden pisteet siirtyvät rinnaiskurssille, mutta ne otetaan huomioon tuon rinnakkaiskurssin sääntöjen mukaisesti.
 • Luennoista ja harjoituksista kerätyt pisteet eivät siirry kurssilta toiselle.

Last modified: Thursday, 26 January 2023, 11:22 AM