In English

Kun jätät opinnäytteesi tarkastukseen, on työn oltava täysin valmis ja ohjaajan on täytynyt antaa lupa työn jättöön. Lue tarkemmat ohjeet opinnäytteestä ja kypsyysnäytteestä aalto.fi Opiskelijan oppaasta ohjelmasi ohjelmasivuilta kohdasta Opintojen aikana > Opinnäyte.


Kandidaatintyön tarkastusta ja hyväksymistä varten sinun tulee

  1. ladata opinnäytteesi PDF/A-tiedostona auki olevaan palautuslaatikkoon
  2. ladata opinnäytteen PDF/A-tiedostona arkistointia varten tästä linkistä kirjastolle
  3. tallentaa kypsyysnäyte (johdon tiivistelmä/mediatiedote) auki olevaan palautuslaatikkoon

Huom!

  • Tallenna työ ainoastaan yhteen palautuslaatikkoon.
  • Palauta opinnäyte ja kypsyysnäyte samaan aikaan. Jos jostain erityisestä syystä palautat kypsyysnäytteen toisen palautuspäivän laatikkoon, niin laita asiasta ohjaajallesi viestiä (ohjaajalle ei lähde automaattista viestiä, että työ tai kypsyysnäyte on tarkastettavana).

Valmistuminen ja kandipalautekysely

Valmistuaksesi sinun on haettava tutkintotodistusta. Ennen tutkintotodistuksen hakemista, varmista että sinulla on HOPSillasi oikeat koodit (BIZ3110.kand ja BIZ.kyps). Katso ohjeet tutkintotodistuksen tilaamiseen ohjelmasivuilta kohdasta Valmistuminen.

Jos olet suorittanut vähintään 160 op kandidaatin tutkinnon opinnoista, vastaa kandipalautekyselyyn täällä jo nyt.

In English

When you wish to submit the final version of your thesis, the thesis has to be completely ready, and you need to have a permission from the supervisor to submit the thesis. Please read the instructions about the thesis and maturity test in the Student guide on aalto.fi on your own programme's programme pages under During your studies > Thesis.

To submit the final version of your thesis for evaluation, you must

  1. Submit your thesis as a PDF file to an open submission folder
  2. Submit your thesis as a PDF file to library via this hyperlink
  3. Submit your maturity test (executive summary or a press release) to an open submission folder


Please note!

  • Submit your thesis only in one submission folder
  • Please submit your thesis and maturity essay at the same time. If, for a special reason, you submit these separately, please inform your supervisor yourself since there are no automatic announcements of submitted maturity essays.

Graduation and BSc feedback

In order to graduate, you have to order your diploma. Before applying for the diploma, make sure that you have the correct codes in your Personal Study Plan (BIZ3110.kand and BIZ.kyps). Further information on ordering the diploma can be found on the programme pages under Graduation.

If you have completed minimum of 160 credits, please fill in the BSc feedback form here

Last modified: Friday, 27 January 2023, 3:46 PM