Palautteena vuoden 2021 kurssista sanottiin tällaisia asioita. Tämä on kooste 21 vastaajan vastauksista.

Hyvää

Huonoa
Luennot

 • Luentojen monivalintakysymykset auttoivat keskittymään / tukivat oppimista (7x) 
 • Luennot olivat selkeitä / opettavaisia (5x)
 • Luentojen nauhoittaminen helpotti omaa oppimista huomattavasti! (3x)
 • Luentokysymysten pisteet (3x) 
 • Luentojen aikana käydyt laskuesimerkit oli hyviä. (3x)

Luennot

 • Luentokalvot voisivat olla laajemmat (3x)
 • Pisteytetyt luennot. En halunnut katsoa luentoja, mutta niistä oli jaossa niin paljon pisteitä, että luentoja oli käytännössä pakko katsoa.
 • Luennoilla oli välillä hieman epäselvää mitkä laskuista oli vat ns. tehtävätyyppisiä ja mikä olivat johtoa jollekin kaavalle, mitä ei tarvitsisi itse enää toistaa.

Harjoitukset

 • Laskuharjoitukset (6x)
 • Laskuharjoitustehtävät olivat hyviä / monipuolisia (4x)
 • Kattavat harjoitustehtävät auttoivat oppimisessa (2x)
 • Hyvät tehtävien vinkit tukivat oppimista 
 • Laskuharjoitusten laskut olivat mielestäni haastavuudeltaan juuri sopivia: 
 • Assari oli erinomainen. Kiitos Tuukka! 

Harjoitukset

 • Jotkin tehtävät jäivät jotenkin hyvin irrallisiksi kokonaisuudesta. (2x)
 • Etälaskuharjoitukset olivat huonosti ohjattu (2x)
 • Ei apua tehtäviin tarpeeksi. (2x)
 • Mastering Physics oli ei ollut mieluisin tapa suorittaa laskuharjoituksia, sillä välivaiheista ei saa pisteitä ja vääristä vastauksista lähtee pisteet. 
 • Masteringphysics-tehtävien määrä. 
 • Mallivastaukset puuttuivat laskaritehtävistä.

Labrat

 • Labratyöt olivat opettavaisia (6x)

Labrat

 • Laboratoriotyössä etenkin etätyö ei ollut kovin motivoiva.

Yleiset

 • Kurssin pisteytys oli hyvin tasapainotettu.
 • Mielenkiintoisia aiheita. 
 • itse tehty kaavakokoelma tenttiin 

Yleiset

 • Kurssikirja oli kömpelö käyttää (3x)
 • Ei tule mieleen. (2x)
 • Joitakin kurssiin liittyviä tietoja oli vaikea löytää (päivämääriä ym.).
 • Paljon asiaa

Luennoitsijan kommentteja
 • Kiva havaita, että ainakin jotkut pitävät luennoista ja kurssista
 • Luentojen nauhoituksista joku piti, niitä katsoi 20-40 opiskelijaa. 
 • Assistenttien ohjaamiseen on syytä kiinnittää huomiota.  Luennoitsijalle voi lähettää viesti, jos assistenttien toiminta on heikkoa. 
 • Sähköinen kurssikirja ei ole välttämättä paras mahdollinen opiskellessa, mutta en tämän kritiikin perusteella sen tilausta kuitenkaan lopeta. Paperikirjoja löytyy kirjastosta ja kirjaa on myös kaupallisesti saatavana sekä uutena että käytettynä.
Last modified: Wednesday, 10 August 2022, 8:32 AM