Keramiikan käsikirja on Aalto Open Learning hanke, jossa keräämme kaikille avoimen tietopaketin keramiikasta ja keramiikan parissa työskentelystä. Tutustu materiaaliin kurssin aikana ja käytä sitä oppimispäiväkirjasi tukena!

Last modified: Saturday, 13 August 2022, 8:42 AM