Esittelyvideo lineaarisen regression teoriasta


https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/regressio/rajoitteet.html

Lineaariseen regressioon liittyviä rajoitteitaLast modified: Tuesday, 21 January 2020, 12:44 PM