Esittelyvideo lineaarisen regression teoriasta


https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/regressio/rajoitteet.html

Lineaariseen regressioon liittyviä rajoitteitaViimeksi muutettu: tiistaina 21. tammikuuta 2020, 12.44