För dig som har svenska som skolbildningsspråk och därmed ska skriva mognadsprovet på svenska, men skriver kandidatarbetet på finska eller engelska erbjuds följande språkstöd:

  • Ett informationspaket med videor och annat material om sammandraget och mognadsprovet finns här. I videorna ges information om vad som ska ingå i texten och språkliga tips. 
  • Individuell handledning för skrivandet av mognadsprovet. Studerande som deltar i det svenska kandidatseminariet bokar tid via schemaläggaren för textverkstad 2. (Bokningen öppnar ungefär samtidigt som version 3 lämnas in.) Studerande som inte deltar i det svenskspråkiga seminariet bokar tid via e-post till sofia.sevon@aalto.fi.
  • Svenskspråkiga studerande från finska seminarier har också möjlighet att delta i svenskspråkiga talverkstäder (se tidtabellen på sidan Lektioner och verkstäder). Till talverkstäderna anmäler de studerande sig genom att e-posta till jari-pekka.valimaa@aalto.fi två veckor före respektive verkstad.

Last modified: Monday, 27 February 2023, 10:01 AM