Språkstöd för svenskspråkigt mognadsprov om kandidatarbetet skrivs på engelska eller finska

För dig som har svenska som skolbildningsspråk och därmed ska skriva mognadsprovet på svenska, men skriver kandidatarbetet på finska eller engelska erbjuds följande språkstöd:

  • Ett informationspaket med videor och annat material om sammandraget och mognadsprovet finns här. I videorna ges information om vad som ska ingå i texten och språkliga tips. 
  • Individuell handledning för skrivandet av mognadsprovet. Studerande som deltar i det svenska kandidatseminariet bokar tid via schemaläggaren för textverkstad 2. (Bokningen öppnar ungefär samtidigt som version 3 lämnas in.) Studerande som inte deltar i det svenskspråkiga seminariet bokar tid via e-post till sofia.sevon@aalto.fi.
  • Svenskspråkiga studerande från finska seminarier har också möjlighet att delta i svenskspråkiga talverkstäder (se tidtabellen på sidan Lektioner och verkstäder). Till talverkstäderna anmäler de studerande sig genom att e-posta till jari-pekka.valimaa@aalto.fi två veckor före respektive verkstad.

Senast redigerad: Monday, 27 February 2023, 10:01