Lärcentrets instruktioner till studeranden gällande överlåtelse av kandidatarbetet

OBS! Notera att studieprestationen för kandidatarbetet och seminariet i allmänhet inte kan registreras i studieregistret före kandidatarbetet även överlåtits till universitetet (=sparats i eAGE-systemet).


Last modified: Thursday, 11 August 2022, 11:56 AM